Stadig ökning av antalet sålda båtar

Fler och fler gillar båtlivet. I 13 år, sedan 1993, har antalet båtar i Sverige ökat stadigt. Förra året såldes det fritidsbåtar för 4 miljarder kronor. Antalet nya båtar var 20 000 stycken.Detta förmedlade Björn Lagerqvist, VD för Sweboat på Båtmässan Göteborg.

 

Marknaden för fritidsbåtar växer sig starkare år från år ? en trend som nu är inne på det trettonde året. Under 2006 såldes nya fritidsbåtar för omkring 4000 MSEK i Sverige.

Av den försäljningen svarar importen drygt hälften eller 2300 MSEK medan de svenska tillverkarnas försäljning i Sverige uppskattas till 1700 MSEK.

Antalet sålda nya båtar uppgår till c:a 20000 stycken, vilket innebär ett genomsnittligt nybåtspris på 200000 kr under förra året. Importen, som gått upp starkt under de senaste åren, ökade med drygt 17 % förra årets tio första månader till 1400 miljoner (i importvärde exklusive moms, siffrorna i första stycket är däremot givna i konsumentpriser inklusive moms).

Den svenska båtexporten uppgår under samma tid till 1450 MSEK vilket är samma värde som under motsvarande tid 2005. Importen domineras av motorbåtar som svarar för nästan 70 %, segelbåtar står för 20 % och småbåtar för resten.

När det gäller exporten är det i stället segelbåtarna som kommer på första plats med knappt 50 %, motorbåtar svarar för drygt 40 % och småbåtar för drygt 10 %. Svensk båtexport går främst till Norge, Tyskland, England, Nederländerna och Danmark.

Importen kommer i första hand från Finland, Norge, Tyskland och USA. Den sifferintresserade hänvisas till bifogade blad för mer detaljer.

Båtmässan i Göteborg är återigen den största någonsin med runt 500 utställda båtar, därutöver visas en stor mängd motorer, tillbehör och tjänster. Den utgör startskottet för den kommande säsongen och man kan konstatera att båtbranschen ser fram emot den med tillförsikt.