Renare och billigare båtliv med enkla medel

Trogna Hamnen-följare vet att vi ofta och gärna tipsar om billigare, renare och mer effektivt båtkörning. Här är Transportstyrelsens råd på samma tema.

Bella_700_Patrol
Med rätt körstil och intrimning av båt och motor kan man avsevärt kapa bränslekostnaderna och klimatavtrycket.

Det handlar inte om några stora ingrepp eller drastiska förändringar. Det gäller bara att tänka ett varv extra gällande några detaljer. Detaljer som kan verka futtiga var för sig – men som gör underverk när de samverkar. Bland annat har Hamnen visat prov på hur man avsevärt kan kapa bränslekostnaderna och därmed också utsläppen när man kör motorbåt.

Här följer Transportstyrelsens bästa råd på samma tema. Råd och tips som spar en del sköna slantar samtidigt som deminimerar klimatavtrycket för 1,5 miljoner personer som påker fritidsbåt varje år i Sverige.

Transportstyrelsens råd:

Vilken fart är den optimala? Hitta den hastighet och det körsätt där din båt drar som minst bränsle så minskar du dina utsläpp och gör en insats för klimatet. Tänk också på att visa hänsyn när du kör – buller och svall kan störa både djur och människor. Som båtägare finns det flera saker att tänka på för att köra båten så effektivt som möjligt:

Håll båtbotten ren:

Påväxt under båten ökar friktionen i vattnet och därmed ökar bränsleförbrukningen. Använd gärna biocidfria metoder för att hålla botten ren, läs mer om det på sidan Ren båtbotten utan färg.-

Töm båten på onödig vikt:

Till skillnad från en bil som rullar lätt måste båtens motor lyfta upp all vikt ur vattnet på en planande båt.

Optimera ekipaget:

Rätt motor, trim och propeller är avgörande för effektiv framfart. Se också till att motorn sitter på rätt höjd.

Rätt propeller:

Rätt propeller för motor, båttyp och användning kan göra stor skillnad för båtens prestanda och bränsleförbrukning. Med rätt propeller blir det lättare att komma över planingströskeln, det vill säga den fartgräns där båten lägger sig på ytan och slutar ploga i vattnet. Det är under tiden båten går upp i planing som motorn drar som mest drivmedel. Rätt propeller ger också ett korrekt varvtal vid marschfart, och bidrar till att sänka förbrukningen. Var också uppmärksam på propellerns skick – en skadad propeller kan göra motorn mindre effektiv vilket leder till ökad bränsleförbrukning.

Använd trimplanen:

Och med måtta. Rätt använda kan trimplanen hjälpa till att få en tung båt över planingströskeln, men att ha dem nedvinklade under färd kan bidra till onödigt hög förbrukning.

Planera körningen:

Optimera rutten så att du inte behöver köra längre än nödvändigt och undvik att åka rakt mot svallvågor.

Rätt hastighet?

Läs och ta del av tester om din båt och motor för att förstå vid vilka hastigheter just din båt drar som minst. Ibland kan en hastighetsskillnad på bara 5 knop öka eller minska förbrukningen med hela 50 procent. Hastigheter strax under planingströskeln ökar båtens förbrukning markant.

Om din båt är utrustad med flödesmätare, testa dig fram till vad som är optimal marschfart för just din båt. Om motorn är utrustad med powertrim (hydraulisk justering av riggvinkeln), använd den för att hitta ett bra gångläge på båten i marschfart.

Icke planande båtar:

Kör så långsamt du kan. Högre fart ger större motstånd genom vattnet, vilket gör att bränsleförbrukningen och tillhörande utsläpp ökar.