Kustbevakningen börjar med fysiska bränslekontroller

I sommar ska Kustbevakningen börja med hårdare kontroller av märk bränsle ombord på båtar. Uppgiften har funnits sedan tidigare men nu har Skatteverket gett ett speciellt uppdrag. Vid en kontroll är båtägare skyldiga att släppa ombord myndighetsperson och tillhandahålla information.

kustbevakningen_ny_bat
Slankare och snålare – det är alldeles uppenbart att Kustbevakningen vill komma undan med mindre utsläpp och klimatavrtryck framöver.

Att det är otillåtet att köra med så kallat märkt, i dagligt tal gröndiesel eller färgad diesel, är inget nytt. Sådan typ av bränsle får endast användas inom yrkesutövning. Kustbevakningen har sedan tidigare haft möjlighet att gå ombord på fartyg utan misstanke om att en båt framdrivs av märkt bränsle men det är en rätt som sällan utövats.

Det blir det dock ändring på i sommar.

I ett pressmeddelande informerar myndigheten att de fått i uppdrag av Skatteverket att börja utföra kontroller. Denna lågbeskattade dieselolja är märkt med ett speciellt färgämne vilket det fått sitt namn ifrån. Vid en kontroll har Kustbevakningen befogenhet att få tillträde till låsta utrymmen, handlingar och information för att kunna utföra kontrollen på ett tillfredsställande sätt.

Själva inspektionen är enkel och oftast går det att se huruvida dieseln är färgad. Går inte det tar man et prov av dieseln i tanken och finns det misstanke om att dieseln är märkt skickas provet på analys. Skulle dieseln visa sig vara otillåten går ärendet vidare till Skatteverket som i sin tur kan besluta om att utfärda en sanktionsavgift.

Det är möjligt att avlägsna märkämnet i dieseln men att göra det är brottsligt och kan leda till en brottsutredning.

Tillåtet i specifika ändamål

Däremot så finns det tillfällen då det är tillåtet med gröndiesel. Isåfall ska den som framför båten kunna visa upp ett medgivande från Skatteverket. Ändamål där det är tillåtet är som följer:

 • Passagerar- eller varutransport där en avgift tas ut eller där betalning sker av tillhandahållande av andra tjänster.
 • Myndighetsutövande båtar och skepp får använda märkt diesel.
 • Frivilliga försvarsorganisationer såsom Sjövärnskårerna, Röda Korset, med flera.
 • Sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet, alternativt där övning och utbildning för sådan verksamhet utförs av ideella organisationer.
 • Yrkesfiske.

Du kan läsa mer om direktivet och märkt diesel på Kustbevakningens hemsida.

Många har läst

Populära båttester

 • Upptäck Vänerns båtpärlor med Skippo

  Färdmål

Skippo tipsar

Topplistor

 • Gör det själv – sommarsäsongen är runt hörnet

  Till Kunskap

Redo för sommarsäsong!

Hållbarhet & miljö