Konkurrensverket avskriver misstankar om kartell

390_Mekonomen_Norrkping_12Man har inte hittat något som styrker misstankarna om en kartell på marknaden för reservdelar till båtmotorer. ”Under utredningen har vi funnit att det i vissa fall finns alternativa förklaringar till uppsägningarna”, skriver verket i sitt beslut.

390_Mekonomen_Norrkping_12
Konkurrensverket frias marinföretag från misstankar om kartell

Det var i augusti 2011 som Konkurrensverket inledde utredningen om en misstänkt kartell mellan Brunswick, KGK Motor, Volvo Penta och Yamaha Motor. Även Sweboat drogs in i undersökningen där frågan var om företagen hade brutit mot konkurrensreglerna genom genom att agera tillsammans för att få bort Mekonomen från marknaden.

Oanmälda inspektioner genomfördes hos företagen och förhör har hållits med företrädare från de inblandade. Och nu har alltså Konkurrensverkets beslut kommit: det finns inga bevis som styrker att företagen skulle ha brutit mot konkurrensreglerna.

Verket skriver i sitt beslut att de olika företagens uppsägningar av Marinshopen/Mekonomen successivt har blivit kända i branschens olika led.

Vissa av företagen har därmed vetat om andras uppsägning, men enligt Konkurrensverket finns inget som bevisar att det fanns någon överenskommelse företagen emellan.

Några av de inblandade företagen har kunnat visa att de var på väg att omvärdera affärerna med Marinshopen redan innan företaget köptes av Mekonomen.