Akut krisläge för tumlarna i Östersjön

Att läget är illa för beståndet av tumlare i Östersjön är redan klart. Nu ska en inventering visa exakt hur illa det står till.

Tumlare-Östersjön
Vid den senaste inventeringen 2012 gjordes uppskattningen att det då endast fanns runt 500 individer av tumlare i Östersjön. Nu påbörjas snart en ny inventering. Foto Håkan Aronsson.

Snart påbörjas en inventering över beståndet av tumlare i Östersjön. Vid en tidigare beräkning uppgick antalet till 500. Det internationella projektet koordineras av forskare vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Östersjötumlarna är så sällsynta att de inte kan räknas med traditionella metoder. Istället för att titta efter dem vid ytan från flygplan eller båt, måste man lyssna efter dem med speciellt utvecklade tumlarklickdetektorer.

I inventeringen kommer förutom Sverige även Danmark, Finland, Polen, Tyskland, Estland och förhoppningsvis även Litauen att medverka. Ett rutnät har designats över ett område som sträcker sig från sydvästra Östersjön upp till Ålands hav och Skärgårdshavet.

Flest detektorer i svenskt vatten

Detektorerna ska vara ute i ett år, från första juli 2024 till sista juni 2025. Totalt kommer detektorer att sättas ut vid cirka 200 stationer, varav cirka 100 inom svenskt vatten. Anledningen till att Sverige har så många stationer beror på att Sverige har en stor andel av vattenytan som ska inventeras och att de allra viktigaste områdena för Östersjötumlaren ligger inom svenskt vatten.

– Vi kommer att ha extra tätt med stationer inom Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Tack vare detta kommer vi att kunna göra en mer exakt skattning av hur många Östersjötumlarna är, förklarar Julia Carlström, koordinator för inventeringen och forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

Utöver att samla in akustiska data ska även vattenprover tas för att mäta förekomst av genetiskt material i form av DNA från fisk. Detta är ett pilotexperiment för att testa om metoden är lämplig för att kartlägga bytesarter för till exempel tumlare och säl.

Dålig kunskap om utbredningen

– Vi har mycket dålig kunskap om vilka faktorer som styr tumlares utbredningsmönster. Därför vill vi undersöka om det finns kopplingar mellan olika bytesarter och tumlares förekomst. Detta kan också ge insikter i hur Östersjön behöver förvaltas för att hela ekosystemet ska må bra, säger Kylie Owen, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

Fakta om tumlaren

Tumlare är en liten tandval som sällan blir mer än 12 år gammal. På sommaren samlas Östersjötumlarna kring Hoburgs bank och Norra och Södra Midsjöbanken. På vintern sprider de ut sig mer längs kusterna och i sydvästra Östersjön. Tumlare parar sig på sensommaren. Kalvarna föds på försommaren och dias i 8-10 månader.

Den nya tumlarinventeringen, som pågår 1 juli 2024-30 juni 2025, finansieras av de medverkande länderna, i Sverige av Havs- och vattenmyndigheten.

Många har läst

Populära båttester

  • Upptäck Vänerns båtpärlor med Skippo

    Färdmål

Skippo tipsar

Topplistor

  • Gör det själv – sommarsäsongen är runt hörnet

    Till Kunskap

Redo för sommarsäsong!

Hållbarhet & miljö