Späckhuggare till attack utanför Gibraltar – sänkte 50-fots segelbåt

En 50-fots segelbåt har sjunkit utanför Gibraltars kust efter en ny späckhuggsattack. Två personer fick undsättas av ett förbipasserande handelsfartyg medan deras båt sjönk.

spackhuggare-attack-theoceanrace
En segelbåt har sjunkit utanför Gibraltar efter en ny späckhuggsattack. Bilden är tagen från en liknande händelse ifjol. Foto: Team Jajo/The Ocean Race

Det var under söndagsmorgonen som ett okänt antal späckhuggare gick till attack mot segelbåten Alboran Cognac utanför Gibraltars kust. Ett fenomen som under de senaste åren har blivit allt vanligare och som vi på Skippo skrivit om tidigare.

De två personerna ombord märkte hur något plötsligt slog till mot rodret och hur de kort därpå började ta in vatten.

Dunsarna mot skrovet fortsatte och paret ombord kontaktade snabbt SOS som kunde ge båtens position till en närliggande oljetanker. Vattnet fortsatte att tränga in och tillslut beslutade besättningen sig för att överge skepp och vid 9-tiden blev de upplockade av det passerande handelsfartyget.

Förbryllar forskare

Under de senaste fyra åren har rapporter om incidenter likt denna blivit allt mer frekvent förekommande från Gibraltarsundet. Vad som däremot kan vara orsaken till späckhuggarnas beteende är omtvistat. En teori som cirkulerat är att yngre individer härmat en äldre vilket i sin tur fött ett beteendemönster.

Flera experter tror sig kunna koppla händelserna till en grupp på cirka 15 späckhuggare som fått namnet Gladis.

Men medan vissa experter hävdar att det är ett slags vedergällnings agerande från en äldre individ som yngre späckhuggare sedan tagit efter menar andra att det inte är mer än en sorts lek.

– Späckhuggare är väldigt intelligent och vi vet att de kan lära sig sociala mönster. Om de hade velat skada båtar ordentligt hade de utan några problem klarat av det, säger Lori Marino, ordförande för organisationen Whale Sanctuary Project.