Ny undersökning visar "Morgondagens båtliv"

En ny generation människor drömmer om ett liv till sjöss. Det är en grupp om 2,5 miljoner unga människor, främst kvinnor från storstäderna som vill ge sig ut i fritidsbåt.

2,5 miljoner unga människor vill ut på sjön

Men den nya gruppen längtar inte efter ett ”traditionellt” båtliv. Det visar en nyligen genomförd undersökning som utförts med data från Research International/SIFOs Orvesto-databas, samt intervjuer i fokusgrupper på uppdrag av Båtmässorna på Stockholmsmässan samt branschförbundet Sweboat.

Morgondagens båtmänniskor kan delas upp i två grupper, ”äventyrliga individualister” och ”sociala traditionalister”.

Flest kvinnor

Den ena gruppen består av 2,5 miljoner unga människor mellan 25-45 år, och här är det kvinnorna som dominerar. Lite generaliserat kan sägas att hon är en ”äventyrlig individualist” som ser livet till sjöss som en fantastisk källa till starka, minnesvärda upplevelser. Det handlar om upptäckarglädje, om njutning, om natur och umgänge i marin miljö. Grunden för denna grupp är en uttalad kärlek till livet till sjöss. Man lever dock tillsammans, sambo eller gifta med barn. I vissa fall barn som redan flyttat ut. Man bor relativt ofta i lägenhet, vanligen i de mellanstora städerna eller i storstäderna. Ekonomiskt ligger man på genomsnittet.

Den ”gamla båtälskaren” finns kvar

Den andra gruppen har samma syn som de traditionella båtägarna. De kan kallas ”sociala traditionalister”. Den här gruppen består övervägande av män i medelåldern, 30-45 år, med unga eller nybildade familjer. De kan vara med eller utan barn men genomgående är att man har hyggligt god ekonomi. Bostadsorten har överrepresentation i två ytterligheter, nämligen Stockholm och Göteborg å ena sidan, och småorter å andra sidan. Till den här gruppen hör även barnen i hushåll som redan har båt, alltså killar och tjejer i övre tonåren som ser sig själva som blivande båtägare på egen hand. Intresset bland dessa ungdomar är egentligen enastående högt, sannolikt beroende på att de levt med båtlivet under uppväxten. Men samtidigt är det lika tydligt hur intresset sjunker efter bara några få år, när studier, arbete och andra intressen tar allt mer tid.

Det är personer som bestämt sig att köpa båt av något slag, och ibland ställt upp en tidsram för sitt köp. Om vi ser till dem som planerat att köpa båt inom de närmaste två åren så är det 150.000-250.000 personer. Om vi inte sätter någon specifik tidpunkt ökar antalet dramatiskt till drygt 700.000 personer

Många drivkrafter

Framtidens båtmänniskor har ungefär samma drivkrafter som befintliga båtmänniskor, i ungefär samma ordning: naturupplevelser, avkoppling, frihetskänsla, gemenskap och fiske.

Bland de drivkrafter som inte är påfallande starka hittar vi exempelvis möjligheten att kappsegla/tävla, fartupplevelser, roliga tillbehör och kringattiraljer samt att vara en del av båttraditionen i sig. Samtliga av dessa faktorer placerar sig längst ned på listan.

Även flera hinder

Men framtidens sjöfolk ser också hinder och svårigheter med att köpa och äga båt, de har andra och nya behov, krav och förväntningar. De har en uppfattning om att båtlivet är kostsamt, båten kräver besvärlig skötsel och underhåll. Kunskapsbrist, dvs. att man måste lära sig mycket och gå kurser är också en tröskel för att komma ut på sjön.

De minsta problemen som man lyfter fram är bland annat brist på sällskap (dvs. man har någon att dela detta intresse med), att man känner sig tvingad in i en båtlivskultur samt att det skulle vara för långt till lämpliga vattendrag. Relativt få, 15 procent, lyfter fram ”makes/sambos ointresse” som hinder.

Utmaning för branschen

För att möta de nya önskemål som den nya gruppen har, krävs att branschen ställer om sig. Morgondagens båtliv innebär definitivt inte ”business-as-usual” för båtbranschen. Båten är inte alltid i centrum för den nya båtköparen, utan vad man kan uppleva med båten. Det är sannolikt att många måste se över strategier för både produktutveckling och marknadsföring för att gå det gamla och nya båtfolkets krav till mötes, samtidigt som det är uppenbart att här öppnar sig mängder med nya affärsmöjligheter. Konkret kan det handla om att sälja båtar till tjejer som inte är intresserade av själva båten! Kanske är det dags för branschen att definiera om sig, från att vara en bransch fokuserad på båtar till en som erbjuder upplevelser till sjöss.

Fakta om undersökningen

Stocksholmsmässans studie om Morgondagens båtliv har genomförts med faktainsamling under hösten 2005 och analysarbete under våren 2006 av konsultbolaget RealitryCheck Consulting. Studien bygger på en sammanställning av data som samlats in genom bland annat källor som Research International/SIFOs Orvesto-databas (totalt 16.000 respondenter varav ca 3.600 båtägare). Åtta intervjuer genomfördes också med branschexpertis såsom fackpressskribenter, nyckelpersoner inom fritidsbåtindustrin och företrädare för båtlivsorganisationer. Genomlysning av existerande researchmaterial bl a Båtlivsundersökningen 2004 och Sweboats Branschstatistik.

En viktig del av studien var de kvalitativa data och insikter som kom fram i de fyra fokusgrupper med 8 – 10 medverkande per grupp. Ytterligare en studie bestod i en specialutformad telefonenkät där 804 telefonintervjuer genomfördes. Telefonenkätens främsta syfte var att penetrera icke-båtägande personers syn på fritidsbåtar och båtliv.

För mer information:

Thomas Sandberg, projektledare, 08-749 44 94, thomas.sandberg@stofair.se
Erik Rådström, huvudansvarig för båtmässorna,
08-749 44 10, erik.radstrom@stofair.se
Mats Hagman, pressansvarig, 070-628 12 10, mats.hagman@informedia.se
Björn Lagerkvist, Sweboat, 08-449 55 90, info@sweboat.org

 

 

Många har läst

Populära båttester

  • Upptäck Vänerns båtpärlor med Skippo

    Färdmål

Skippo tipsar

Topplistor

  • Gör det själv – sommarsäsongen är runt hörnet

    Till Kunskap

Redo för sommarsäsong!

Hållbarhet & miljö