Försvaret stoppar vindkraft till havs – riskerar rikets säkerhet

Sex av åtta planerade vindkraftsparker till havs som väntar på regeringens godkännande har redan fått ett nej från Försvarsmakten. Dess byggande skulle kunna riskera Sveriges säkerhet, berättar Dagens Nyheter.

vindkraft-forsvarsmakten-visbykorvett
Informationen har kommit från en granskning gjord av Dagens Nyheter.

Efter regeringens godkännande av två havsparker av vindkraft utanför Hallands kust i förra veckan väntar ytterligare svar från utredningar på ytterligare åtta parker. Sex av dessa har Försvarsmakten sagt blankt nej till och vad beträffar Kattegatt Syd som under förra veckan godkändes av regeringen är även där svaret nekande.

Vad som ligger till grund för de nekande beskeden vill man inte berätta på grund av sekretess. Men enligt Stig-Olof Krohné på försvarsstaben är det fyra aspekter som vägs in:

  • Övningsverksamheten för både marinen och flyget, ofta i samverkan med andra nationer.
  • Radarövervakning och andra sensorer på och under vattnet men även i luften och in över markområden i andra länder.
  • Kommunikation via radio.
  • Signalspaning från FRA och annan underrättelseinhämtning.

Vindkraft på fel ställen kan enligt försvaret ge direkta konsekvenser på Sveriges förmåga att försvara sig.

– Våra övningsområden minskar och vi får sämre möjligheter att övervaka, kommunicera och inhämta underrättelser, säger Stig-Olof Krohné till tidningen.

Förhållandena för att anlägga vindkraft till havs i de aktuella områdena och samtidigt möta Försvarsmaktens krav blir svårt även enligt Energimyndigheten. I slutrapporten konstaterar man följande:

”I Östersjön finns i detta underlag inga områden där det bedöms finnas förutsättningar för samexistens mellan försvarsintressen och vindkraft.”

Dialog mellan Försvarsmakten och energibolag

Hoppet läggs nu på dialog mellan Försvarsmakten och energibolagen som vill anlägga vindkraftsparker till havs. Men att dessa samtal skulle bära någon direkt frukt är osannolikt. I diskussionerna skulle nämligen försvarsmakten behöva delge uppgifter som är sekretessbelagda vilket de ogärna gör.

Även om Försvarsmakten är positiva till dialogen tror före detta högt uppsatta inom myndigheten att det kan bli svårt att hitta en väg framåt.

– Jag tror inte att dialogen mellan Försvarsmakten och vindkraftsbolagen kommer att leda till några större förändringar. Försvarsmakten har lämnat sitt svar och det är det som gäller. Det är en sak för riksdag och regering döma av den här frågan, säger Jan Thörnqvist, före detta marinchef, till Dagens Nyheter.

Många har läst

Populära båttester

  • Upptäck Vänerns båtpärlor med Skippo

    Färdmål

Skippo tipsar

Topplistor

  • Gör det själv – sommarsäsongen är runt hörnet

    Till Kunskap

Preppa för sjösättning

Hållbarhet & miljö