Stöld och inbrott

Stölder av båt.

Stölder av båt.Stölder och inbrott ökar lavinartat. Fler och fler får svårare att hålla fingrarna i styr och skadekostnaderna skjuter i höjden. Med vanligt sunt förnuft i kombination med normal aktsamhet undviker Du många påhälsningar.

”Skylta” inte med Dina värdesaker och se till att båten, motorn och övriga stöldbegärliga tillbehör är ordentligt låsta eller inlåsta.

I slutet av denna artikel hittar Du checklistan. Den är en sammanfattning av Atlanticas aktsamhetskrav. Pricka av den så kan Du med gott samvete lämna båten i den förvissningen om att allt som skall göras är gjort.

Försäkringsbolaget Atlanticas krav

Godkänd låsutrustning:

* Vid dessa tillfällen krävs godkänd låsutrustning:
– Motorlås på alla utombordsmotorer mindre än 50 hk (37 kw).
– Då båten står på trailer skall trailern vara låst eller fastlåst. Låskravet gäller även då trailern är kopplad till bilen.
– ”LåstBåtFörsäkring”, båten skall vara fastlåst med godkänd klass 3-utrustning vid hemmabryggan.

* Motorlås
Godkända motorlås till utombordmotorer:
– Hillock motorlås (grönt lock).
– Hillock bultlås (grönt lock).
– Safequip motorlås.
– Safequip bultlås.

* Trailerlås
– Kätting och hänglås klass 2 för båtar upp till 200 kg.
– Kätting och hänglås klass 3 för båtar över 200 kg.
– Alko-Kober kullås.

* Låsutrustning för ”LåstBåtFörsäkring”
– Stävbygel, hänglås/Daric Båtlås och kätting av ythärdat eller rostfritt stål, klass 3 (10-12mm).
– I bryggan låser du i klass 3-godkänt brygglås, Y-bom, runt stock eller i annat fast föremål. Enkel galvad förtöjningsring duger ej.

* Elektronisk startspärr ”NautiLock”
– För motorbåtar med inom- eller utombordsmotor. Ett krav för vissa specialförsäkringar.


Personliga tillhörigheter

Personliga tillhörigheter måste förvaras inlåsta när Du inte är ombord. Exempel på personliga tillhörigheter är mobil-telefon, fiskeredskap, verktyg och kläder.

Elektronik i bygel

Ekolod, VHF-radio eller annan utrustning som är monterad i bygel eller kassett anses inte som fast monterad och måste låsas in eller tas hem när Du lämnar båten.

Töm båten innan Du tar upp den!

När Du sjösätter Din båt eller tar upp den på land är det ett ypperligt tillfälle för tjuven.Här ger vi Dig en del råd och tips som försvårar och minimerar skadegörelse:
– Ta av eventuell utombordare samma dag som båten tas upp på land.
– Montera av drevet eller förse det med kodade låsmuttrar.
– Ta hem stöldbegärlig elektronik och lösa bränsletankar.
– Undvik att skylta med vad Du har! Göm undan stöldbegärlig utrustning.

Vinterförvaring av båt och utrustning

Då båten vinterförvaras eller är uppställd på land längre än 14 dagar, om inte hela båten förvaras inlåst, får viss utrustning inte förvaras ombord. Detta gäller framförallt utombordsmotor under 100 hk, radioapparater, lös elektronik, livflotte mm.

Vinterförvaring av båt och utrustning

Då båten vinterförvaras eller är uppställd på land längre än 14 dagar, om inte hela båten förvaras inlåst, får viss utrustning inte förvaras ombord. Detta gäller framförallt utombordsmotor under 100 hk, radioapparater, lös elektronik, livflotte mm.

Undantag för avmontering av utombordsmotor mellan 50 och 100 hk medges om dubbla godkända motorlås används. En extra självrisk på 5000 kr tas dock ut vid eventuell stöld.

Lägre självrisk

Vid uppfyllda låsvillkor för LåstBåtFörsäkring reduceras självrisken med 2 000 kr vid stöld eller stöldförsök av hela båten. Om NautiLock eller av Atlantica godkänt aktivt söksystem är monterat utgår ingen självrisk vid sådan skada.

Duolock drevlås ger självriskbefrielse vid stöld av drev under vinterförvaring.

Utrustar du båten med något av följande stöldskydd minskas självrisken med 1000 kr vid stöld eller stöldförsök:
– Godkänt stöldlarm.
– Löstagbar ratt (snap off).
– Hydraulstyrningslås.
– AWard elektronisk märkning.
– Kodade låsmuttrar för drevet (gäller vid stöld av drevet under vinterförvaring på land).

Frivilliga båtregistret

Det är alltid viktigt att snabbt komma i kontakt med båtägaren. Detta gäller när båten:
– Håller på att slita sig, sjunka eller välta på land.
– Har slitit sig och ligger och driver herrelös.
– Har haft påhälsning av tjuvar.
– Har stulits.

I dessa situationer gäller det att handla snabbt för att spara stora värden. Registret är avgiftsfritt och får inte användas kommersiellt.

Anmäl Din båt till frivilliga båtregistret!

Om du råkar ut för stöld

Anmäl stölden omgående till polisen och ditt försäkringsbolag. Med skadeanmälan till Atlantica skall Du bifoga kvitton och garantisedlar på det stulna. Därför är det viktigt att Du sparar på inköpshandlingarna. Dessa styrker innehavet och underlättar skaderegleringen.

Vid alla inköp skall Du kontrollera att uppgifterna på kvittot stämmer överens med varans tillverkningsnummer. Detta gäller speciellt skrov- och motornummer.

OBS! Förvara ej inköpshandlingar ombord!

Checklista Stöld & Inbrott

Kontrollera att:
– Utombordare mindre än 50 hk är låst med godkänt motorlås.
– All lös utrustning är inlåst, även ekolod och radio monterad i bygel/kassett.
– ”LåstBåtFörsäkrad” båt är fastlåst vid hemmabryggan med godkänd utrustning = klass 3.
– Trailern är låst med godkänt lås, om båten står på den.

Inför uppläggning/vinterförvaring montera av/tag hem:
– Utombordare mindre än 100 hk
(Undantag för motorer 50 till 100 hk se text ovan)
– Radioapparater.
– Löstagbar elektronik.
– Livflotte.
– Personliga tillhörigheter.

Kan Du bocka av checklistan uppfyller Du Atlanticas aktsamhetskrav enligt försäkringsvillkoret.

Källa: Atlanticas Säkerhetguide

 

 

 

Många har läst

Populära båttester

  • Upptäck Vänerns båtpärlor med Skippo

    Färdmål

Skippo tipsar

Topplistor

  • Gör det själv – sommarsäsongen är runt hörnet

    Till Kunskap

Redo för sommarsäsong!

Hållbarhet & miljö