Installera ett kylskåp

Funderar du på att sätta in ett kylskåp i båten? Kryssarklubbens tekniska kommitté hjälper dig tillrätta.

 

 

Läs också: Mat och kyla

Läs också: Hur fungerar ett kylskåp

KylskåpNär man ska installera ett kylskåp i båten eller byta ut sitt gamla är det i första hand tre frågor att ta hänsyn till. 

 1. Hur stort kylutrymme behöver jag?
 2. Hur länge brukar jag vara ute till sjöss?
 3. Hur snabbt vill jag kyla ned matvarorna?

När frågorna är besvarade gäller det att göra en bedömning av energiförbrukning och pris.

Om det gäller ett elektriskt kylskåp måste t ex troligen batteriekapaciteten utökas så att man slipper köra motorn varje dag för att ladda batterierna.

Avgörande för energibehovet är dels kylutrymmets placering, d.v.s. hur varmt det är runt omkring, dels dess storlek, isolering och täthet. Ett kylskåp eller en kylbox bör därför inte placeras så att det utsätts för motorrummets värme.

Kylapparaten i skåpet eller boxen producerar också värme, som måste ledas bort. Detta sker bäst till sjövattnet utanför skrovet. I annat fall måste man säkerställa god luftcirkulation omkring de värmeavgivande ytorna för kylsystemet bör inte ytterligare värma luften i ruffen.

Att bygga in en box eller ett skåp i båten är ganska enkelt men det kan vara skäl att påpeka de två vanligaste misstagen:

 1. Isoleringens yttre hölje görs inte diffusionstätt (gastätt).
 2. Skåpdörren eller boxluckan sluter inte tillräckligt tätt. På ”köpeskåp” är dessa detaljer för det mesta av god kvalitet.

Ett annat viktigt val är skåp eller box. När man öppnar locket till en box ligger den kalla luften kvar. När en skåpdörr öppnas, rinner den däremot den kalla luften snabbt ut ur skåpet och ersätts med rumsluft. önskar man ekonomisera elförbrukningen maximalt är alltså en box att föredra. Dock vinner man ingenting om den görs så trång och djup att man måste lyfta korgar med varor upp i värmen för att nå det man söker. Under tiden i värmen drar varorna sekundsnabbt på sig fukt från luften vilket ger ännu större energiförlust än en öppen skåpdörr.

Sammanfattning

” Vill man ha låg strömförbrukning och korta nedkylningstider skall man välja ett kompressordrivet skåp eller box.

” Vill man ha en enkel och billig anordning men accepterar en högre strömförbrukning och längre nedkylningstid skall man välja termoelektrisk drift.

” Om man vill ha låg strömförbrukning spelar det ingen större roll om man väljer box eller skåp. Boxen håller kylan något bättre än skåpet men skillnaden är inte stor. När man öppnar dörren på ett skåp rinner den kalla luften ut och ersätts med varm luft, men det går inte åt så mycket energi att kyla ner den varma luften. Valet är mer en fråga om praktiska synpunkter som till exempel när båten lutar och man behöver komma in i kylutrymmet.

” En bärbar box har fördelen att den kan packas hemma med kalla varor innan den tas ombord. Samtidigt kan den vara svår att stuva ombord.

” Vill man ha en billig liten anordning skall man välja en bärbar termoelektrisk box. De är inte så stora, 10 – 20 liter och kostar bara runt tusenlappen.

Text: Ernst Blixt, Per-Erik Forssberg, Bo Sandgren, Harald Wenander, Sture Åström

 

Många har läst

Populära båttester

 • Upptäck Vänerns båtpärlor med Skippo

  Färdmål

Skippo tipsar

Topplistor

 • Gör det själv – sommarsäsongen är runt hörnet

  Till Kunskap

Redo för sommarsäsong!

Hållbarhet & miljö