Uppland i ubåtsjakt under storövningen på Östersjön

Allt från luftförsvar till ubåtsjakt ska finslipas. Den årliga militärövningen Baltops äger nu rum utanför Estlands kust. Denna gången med svenskt ubåtsdeltagande från HMS Uppland. 

Ubat-HMS-Uppland-tallin-ovning-forsvarsmakten
Sveriges deltagande i Baltops är mångårigt men i år skickas en relativt grön besättning ombord på Uppland som ska få sätta sina färdigheter på prov.

Övningsformen är en väletablerad sådan. Ända sedan 1972 har man inom ramen Partnerskap för fred övat i Östersjön under samma namn. En övning som i år innefattar över 6 000 militäranställda, 50 skepp och 45 flygplan från länderna runt Östersjön samt sju andra medlemsländer i NATO.

Även om Sverige varit deltagande i övningssamarbetet sedan 90-talet är det mycket som är nytt när man i år skickar ubåten HMS Uppland. Framförallt skickar Sverige en besättning där många gör sin första internationella övning.

– Dessa övningar befäster vår interoperabilitet och ger besättningen god erfarenhet av avancerad ubåtsjakt. Vi ser alla fram emot denna utmaning och att växa tillsammans som en av Östersjöns spetsigaste enheter – trots vår runda nos, säger fartygschefen Viktor Moberg med ett leende på läpparna.

Läs även:
Försvaret stoppar vindkraft till havs – riskerar rikets säkerhet
Marinchefen: Vi är väldigt farliga på hemmaplan
Svenska och brittiska kustjägare i tuff strid på Korsö
Marinchefen varnar för möjlig attack mot svenska undervattenskablar

Övningsformen är komplex och det är enligt fartygschefen mycket värdefullt att få samöva med så pass omfattande styrkor som de i Baltops.

Sverige bidrar även med annan personal

Bortsett från HMS Uppland och hennes besättning skickar man även stöd- och stabspersonal från den svenska Försvarsmakten. Dessa stationeras bland annat ombord på USS Mount Whitney, ett av två amfibiska kommandofartyg tillika flaggskeppet för USA:s sjätte flotta.

Övningen tog sin start redan den 4 juni och håller på fram till den 16. Den hade sin start i Tallin och avslutas i Kiel efter många dagar till sjöss.

Förutom länderna runt Östersjön deltar även: Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Spanien, Portugal, Rumänien och USA.

I videon är klipp från pressbesök under Baltops 2023.

Många har läst

Populära båttester

  • Upptäck Vänerns båtpärlor med Skippo

    Färdmål

Skippo tipsar

Topplistor

  • Gör det själv – sommarsäsongen är runt hörnet

    Till Kunskap

Preppa för sjösättning

Hållbarhet & miljö