Ormbett på båtsemestern – viktigt att agera fort och rätt

Ormbett på fastlandet är en sak. Ormbett i ytterskärgården, där risken är som störst och där avståndet till hjälpen är som längst, är en annan. Så här agerar du om det händer.

Huggorm
Om en huggorm injicerar gift medför det i de flesta fall smärta och senare en blåaktig svullnad kring bettet.

Året var 1996 när det skedde senast – att en människa dog av ett huggormsbett. Exakt hur och varför är oklart. Däremot vet vi att huggormsbett kan vara traumatiskt och att cirka 250-300 personer vårdas på sjukhus varje år på grund av detta. Reaktionen efter ett bett varierar kraftigt beroende på mängden injicerat gift.

Symptom kan utebli

I 25-30 procent av fallen uteblir symtom, vilket beror på att inget gift sprutats in. Vanligen ser man två små bettmärken med 6-9 millimeters mellanrum.

Många tänkbara symptom

Om en huggorm injicerar gift medför det i de flesta fall smärta och senare en blåaktig svullnad kring bettet. I allvarliga fall kan man redan tidigt bli allmänpåverkad med symtom som yrsel, illamående och kräkningar, diarré, buksmärtor, andningssvårigheter, blodtrycksfall, hjärtpåverkan och sänkt medvetandegrad.

Svullnaden och missfärgningen kan spridas och omfatta hela den bitna kroppsdelen och också delar av bålen. I regel klingar svullnaden av inom ett par veckor men kvarstående eller återkommande besvär kan förekomma.

Ormrikt i skärgården

Som båtmänniska bör har man extra stor anledning att se upp för huggormar av två starka skäl. Inte minst om man rör sig i ytterskärgårdarna där avståndet till sjukvård och serum är långt. Men också för att huggormsbeståndet är extra rikligt i Stockholms skärgård. Här finns det rikligt med föda men få naturliga fiender.

Ta det lugnt

Men vad göra när ormbettet är ett faktum? Först och främst gäller det att vila och hålla den bitna kroppsdelen stilla, helst i högläge. Försök lugna den bitne.

Bort med fingrarna

– Viktigt är också att, tvärt om mot vad många tror, lämna bettstället helt i fred. Sedan bör alla som blivit huggormsbitna observeras på sjukhus. Tveka inte att ringa 112 om allmäntillståndet försämras, säger Lovisa Östberg, apotekare på Giftinformationscentralen.

Inledningsbilden föreställer en huggorm fotad sommaren 2020. Foto: Wikipedia.

Många har läst

Populära båttester

  • Upptäck Vänerns båtpärlor med Skippo

    Färdmål

Skippo tipsar

Topplistor

  • Gör det själv – sommarsäsongen är runt hörnet

    Till Kunskap

Preppa för sjösättning

Hållbarhet & miljö