Ny fartbegränsning rör upp känslor i USA – max 10 knop

Båtägare på den amerikanska östkusten kan snart få vänja sig vid lägre hastigheter. En ny lag skulle kunna tvinga båtar på över 35 fot att hålla sig under 10 knop sju månader om året. Båt- och fiskeorganisationerna rasar mot förslaget som de hävdar är en dödsstöt.

En grupp valskådare träffar på en av de få kvarlevande rätvalarna. Foto: Michaël Catanzartiti

Sedan millenieskiftet har antalet rätvalar i Atlanten minskat kraftigt. Enligt undersökningar och mätningar återstår inte fler än 350 individer och djuret är direkt utrotningshotat.

I ett försök att minska skadorna på dessa djur har den amerikanska myndigheten National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) lagt ett förslag om fartrestriktioner längsmed hela USA:s östkust. Ämnet har varit debatterat sedan förra året men nu har debatten blossat upp igen.

Lagändringen skulle innebära att båtar över 35 fot inte får färdas i mer än 10 knop under de sju månader då valarna vandrar intill kusterna. Intresse- och branschorganisationer menar att ändringen skulle vara en dödsstöt för såväl den småskaliga fiskenäringen som fritidsfiskare längsmed östkusten.

Förslaget möter motstånd i senaten

Under debatten har tämligen lite genhör getts till motståndarsidan och debatten har blivit allt mer hård. När förslaget däremot lades fram inför den amerikanska senaten fick fiskeorganisationerna ett framsteg.

Två senatorer satte sig på tvären mot förslaget och ville att regering och myndighet skulle utreda andra lösningar för att undvika skador på valarna. Den demokratiske senatorn Joe Manchin var en av dessa två

– Det är ett farligt federalt övergrepp som skulle lägga onödiga bördor på våra säsongsfiskare, båttillverkare och de kustnära ekonomierna som är beroende av dem, sade Manchin i en intervju.

Den föreslagna lagändringen har också kritiserats då många menar att fritidsbåtssektorn inte fått lämna några remissvar.

Restriktionerna skulle påverka mer än 63 000 registrerade båtar och minska antalet fisketurer med 73 000 stycken enligt intresseorganisationen International Boat Industry.

NOAA har fått in över 90 000 kommentarer och åsikter på den föreslagna lagändringen.

Många har läst

Populära båttester

  • Upptäck Vänerns båtpärlor med Skippo

    Färdmål

Skippo tipsar

Topplistor

  • Gör det själv – sommarsäsongen är runt hörnet

    Till Kunskap

Redo för sommarsäsong!

Hållbarhet & miljö