Miljonersättning efter storbranden utanför Göteborg

Ett och ett halvt år har gått sedan den veckolånga räddningsinsatsen med storbranden ombord på Almirante Stornis. Nu har Kustbevakningen och rederiet kommit överens om en ersättning på 6,8 miljoner kronor.

Brandbekampning-Almirante-Storni-9-dec-2021
Räddningsinsatsen pågick i över en vecka.

När storbranden ombord på Almirante Stornis härjade i december 2021 sjösattes en stor miljöräddningsinsats. Almirante transporterade virke och riskerade leta till stora oljeutsläpp om man inte fick kontroll över branden.

Men räddning- och släcknigsarbetet kom med en stor nota för svenska staten.

Kustbevakningen som ansvarade för den veckolånga insatsen har nu förlikats om en ersättning på 6,8 miljoner kronor med ägaren till fartyget.

– Att ingen människa kom till skada och att olja inte kom ut i vattnet är det absolut viktigaste vid den här typen av händelse. Där lyckades vi och alla inblandade fullt ut, säger Per-Åke Eriksson, tjänsteförättande chef för operativa avdelningen på Kustbevakningen.

Släckningsarbetet var omfattande och påfrestande för såväl personal som fartyg och material hos Kustbevakningen. Man ser det därför som en viktig del att staten får ersättning för det räddningsarbete man utförde.

– Det är en fortsättning på vårt miljöräddningsansvar att vi begär ersättning, säger Per-Åke Eriksson.

Att förorenaren betalar är en långvarig princip för att det ska finnas ekonomiska incitament att ta ansvar för miljön.

– Staten ska ha ersättning för sina kostnader, men utan att gå med vinst, säger Monica Blidner verksjurist på Kustbevakningen.

En stor del av räddningsarbetet gick ut på att förhindra oljeutsläpp från det brinnande fartyget.

Fakta om oljeskadeersättning

 • Enligt sjölagen ansvarar ägaren för kostnader för miljöräddning, om mineralolja avsedd för fartygets drift kommer ut i vattnet eller om det finns en överhängande risk för detta.
 • Fartygsägaren är skyldig att betala kostnaderna även om ägaren inte släppt ut oljan med avsikt eller av oaktsamhet.
 • Ersättningsansvaret avser kostnader för rimliga återställningsåtgärder och kostnader för förebyggande åtgärder.
 • Ersättningsnivåerna är beräknade enligt avgiftsförordningen och fastställda i
 • samråd med Ekonomistyrningsverket.
 • Beräkningen följer samtidigt de principer och den praxis som tillämpas internationellt och inom EU.

Många har läst

Populära båttester

 • Upptäck Vänerns båtpärlor med Skippo

  Färdmål

Skippo tipsar

Topplistor

 • Gör det själv – sommarsäsongen är runt hörnet

  Till Kunskap

Preppa för sjösättning

Hållbarhet & miljö