Just nu – skärpt kontroll av strandskyddet i Kungsbacka

Häpp, häpp, häpp, häpp – hur står det till med strandskyddet här då? Kungsbacka skärper kontrollen för att försäkra sig om att alla ska kunna vistas i strandnära områden – och att känslig natur och djurliv skyddas.

Roddbåt-strand
Kungsbacka kommun utför kontroller av strandskyddet fram till och med den 24 maj.

Kontrollen sträcker sig mellan Tjolöholm och Kungsbacka fram till och med den 24 maj. Avsikten är att se till att strandskyddet efterlevs. Skyddet handlar om alla ska kunna vistas i strandnära områden och att känslig natur och djurliv ska skyddas. Många vattenlevande organismer är också beroende av orörda strandnära livsmiljöer.

”Viktigt för mångfalden”

– Den värdefulla natur som finns i strandområden är viktig för den biologiska mångfalden. Vi tittar på att reglerna kring strandskydd följs, det vill säga att tillgängligheten till strandzonen inte begränsas eller försvåras och att växt- och djurliv inte påverkas. Det kan till exempel handla om att skyltar med avhållande budskap satts upp eller att andra privatiserande åtgärder utförts, säger miljöinspektör Eva Solbräcke, Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsbacka kommun.

Det händer att de som har hus eller mark inom strandskyddat område inte alltid vet vad de får lov att göra. Inom strandskyddat område är det utöver att uppföra nya byggnader eller ändra utförande och användningsområde, förbjudet att sätta upp skyltar, bygga staket, plantera häckar, eller anlägga gräsmatta, för att nämna några åtgärder.

Det är inte ovanligt att hus- eller markägare inom strandskyddat område saknar kunskap om reglerna. De fastighetsägare som bor i området längs med havskusten efter Tjolöholm och fram till Kungsbacka har fått information om att kommunen gör tillsyn av strandskyddet under maj månad.

300 meter gäller

Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag 100–300 meter från strandlinjen på land och ut i vattnet, med undantag inom exempelvis vissa detaljplanlagda områden. Vid vår kust gäller 300 meter. Om man inom strandskyddat område funderar på att bygga eller vidta en åtgärder ska man söka dispens hos kommunen eller länsstyrelsen.

Många har läst

Populära båttester

  • Upptäck Vänerns båtpärlor med Skippo

    Färdmål

Skippo tipsar

Topplistor

  • Gör det själv – sommarsäsongen är runt hörnet

    Till Kunskap

Redo för sommarsäsong!

Hållbarhet & miljö