Vårtecken i farlederna

Sjöfartsverket underhåller farlederna. Foto: Anna Harling
Sjöfartsverket underhåller farlederna. Foto: Anna Harling

Sjöfartsverket underhåller farlederna. Foto: Anna HarlingEtt av de säkra vårtecknen är den årliga översynen av bojar och prickar i farlederna. Sedan några veckor jobbar Sjöfartsverket med att ersätta de bojar och prickar som skadats, försvunnit eller flyttats från sina positioner. På det som finns kvar måste positionerna kontrolleras.

Foto: Anna Harling

Arbetet beräknas pågå fram till mitten av juni, då de sista utsjöprickarna på Norrlandskusten setts över. Innan våröversynen är färdig går det inte att lita på de flytande säkerhetsanordningarna i farlederna fullt ut.

 

Aktuella arbeten (12 april 2011)

Arkö 833: Oskarshamn upp mot Västervik och Kalmarsund, för att sedan fortsätta söderöver.

Klippen: Arbetar i Hanöbukten, kontrollen av utprickningen i de inre farlederna beräknas bli klara under veckan.

Candela: Klar med mindre farleder i området från Ringhals i söder till Marstrand i norr.

Gina: Har påbörjat utprickning i Dalarö-området.

Sektor: Beräknas komma igång under veckan. Forfarande is på vissa håll i området kring Kapellskär och Stockholms norra skärgård.

Scandica: Underhåll på viktiga sjöräkerhetsanordningar i Öresundsområdet. Går därefter mot västkusten för att ansluta till Candela.

utprickning

Utprickningsarbete ombord på Baltica. Foto: Gunnar Eriksson

Sjöfartsverkets webbplats publiceras information om arbetet och vilka områden som är färdiga. När hela våröversynen är klar kommer det också att meddelas i Underrättelser för sjöfarare.