Snart ska toatömning få kosta pengar: ”En reell förbättring”

toatomning-septitank-ny-avgift-pengar-hamnen.jpg

hamn_tomningsstation_1200_801Redan i sommar får gäst- och hemmahamnar börja ta betalt för toalettömning. Ändringen ska ge ekonomiska incitamentet för fler hamnar att anlägga tömningsstationer. Beslutet är ett glädjebesked inom branschen som kan göra skillnad för båtfolk i hela landet.

Sedan toatömningslagen trädde i kraft 2015 har den kritiserats vitt och brett. Det huvudsakliga problemet har varit bristen på tillgång till stationer runt om i skärgårdarna. Ytterligare ett problem har varit de löpande kostnaderna med att tillhandahålla en tömningsstation.

Att få ekonomi i anordningarna har varit svårt vilket i sin tur lett till att alldeles för få byggts. Enligt Transportstyrelsen som varit den tillsynspliktiga myndigheten har antalet byggda stationer inte kommit i närheten av det man förväntade sig innan lagen trädde i kraft.

En del av lösning på problemet är att föra över tillsynsansvaret på kommunerna, något vi på Hamnen rapporterade om i förra veckan. Nu kommer även nästa åtgärd.

Nya regler

För ge bättre incitament till båtklubbar och hamnar av toalettavfall slopas ”no special fee”-principen som säger att tömningar ska vara gratis. Hamnar kommer med andra ord från och med den 1 maj få ta ut en avgift för såväl hemmahörande som gästande båtar som vill tömma sina septitankar.

– Vi vill försöka ge fritidsbåtshamnarna en chans att lösa detta utefter egen förmåga. Avgiften ska vara direktkopplad till kostnaderna, och det kommer inte vara tillåtet att gå med vinst, säger Lina Petersson, sakkunnig inom sjöfartens miljöfrågor på Transportstyrelsens sektion för miljö.

Hittills har det vara varit tillåtet för exempelvis sjömackar att ta ut avgift då dessa inte tillhandahåller en hamnplats. Har en hamn velat få tillbaka sin investering i toatömningssystem har detta endast kunnat göras med en generell höjning på hamn- eller båtplatsavgiften utöver de bidrag man fått för anläggningen. Det finns däremot inget krav i de nya reglerna som säger att en hamn måste ta ut en avgift för tömningen.

Läs även:
Toatömningslagen ändras – nya krav på hamnar och kommuner
Enkät: Bransch- och båtfolk tycker till om toatömningslagen
Krönika: Nu kan mina båtgäster sluta fråga om toaletten!

Ett glädjebesked i branschen

Att den så kallade ”no special fee”-principen är ett glädjebesked Svenska Båtunionen, SBU, länge väntat på.

– Det har inte funnits något incitament för en båtklubb, gästhamn eller kommun att underhålla tomtömningsstationerna på ett bra sätt. Så ser man till hur systemen fungerat sedan det infördes krav på att tömma toalettavfall i hamn har det varit under all kritik. Framförallt sedan förra våren när Transportstyrelsen tog bort möjligheten att rapportera huruvida en station fungerat eller inte, säger Carl Rönnow, sakkunnig inom miljö och hållbarhet på SBU.

Carl Rönnow är sakkunnig inom miljö och hållbarhet på Svenska Båtunionen.

De intäkter som en båtklubb eller hamn får generera genom avgifter för toatömning får inte överstiga 70 procent av den totala underhållskostnaden. Hur avgiften ska utformas är det upp till hamnarna själva att besluta om.

– När den matematiska biten i hur avgifterna ska utformas faller på palts så tror jag att detta kommer att bli väldigt bra.

Vissa kritiska bekymrade röster har höjts bland de klubbar som har taggsystem, bommar och grindar vid sina stationer men det hoppas man från SBU:s håll kunna reda ut.

Även ändringen så att kommuner blir bär tillsynsansvaret tror man är en förbättring mot den tidigare ordningen där Transportstyrelsen burit ansvaret.

– När kommuner ska börja bedriva en ny typ av tillsyn är det är en möjlighet för båtklubben att leva upp till regelverket vilket i sin tur gynnar båtarägarna, säger Carl Rönnow.