Töm toatanken rätt

Sedan en månad tillbaka är det förbjudet att tömma toatanken i sjön. Det innebär att den som har båt med toalett kan behöva skapa nya rutiner.

– Det gäller att inte vänta ända tills tanken är full, utan passa på när man ändå är i närheten av en anläggning, säger Tore Källmark, på Fyren i Västervik.

Många moderna fritidsbåtar har i dag toalett ombord. De är också utrustade med toatankar som lätt går att tömma i de anläggningar som finns i hamnarna.

I dag finns tömningsstationer på cirka 400 olika platser längs de svenska kusterna, i insjöar och vattendrag. Det finns även flytande stationer ute i havsbandet.

Flytande tömningsstation. 

Tore Källmark, grundare och delägare till Fyren, som säljer tömningsanläggningen Latrina, tycker att alla bör ta för vana att ta hand om latrinet samtidigt som de ändå är i land och gör andra ärenden. Då kan toalettavfallet gå rakt in i kommunernas vatten – och avloppssystem och transporterna minimeras.

– Man går vanligtvis in till civiliserade trakter var tredje-fjärde dag. Då ska man självklart passa på och dumpa skiten där också och inte forsla ut den till någon flytande anläggning som snabbt blir full och måste tömmas av en slamsugare, betonar han.

Förändrad attityd
Många båtägare var kritiska när lagen kom på tal för några år sedan, eftersom de menar att utsläppen från båttoaletter är en så begränsad del av den totala miljöpåverkan våra sjöar och vattendrag utsätts för. Men attityden håller på att förändras.

Den största båtorganisationen, Svenska Båtunionen, SBU, bytte nyligen ståndpunkt och skriver nu på sin hemsida: ”Att ta hand om sitt toalettavfall på ett riktigt sätt ligger i allas intresse, i synnerhet båtägarnas. Papper och illaluktande avfall på land och i vatten vill ingen ha!”

Mobil tömningsstation.

Sten Persson, ordförande i Degerhamns båt- och sportfiskeklubb, söder om Mörbylånga på Öland, var drivande för att hamnen skulle installera en tömningsanläggning redan när den nya lagen började diskuteras runt 2010.

– Vi blev först i Mörbylånga kommun. Nu är vi inne på femte säsongen. Om det kommer en båt med holdingtank utrustad för däckstömning kan jag enkelt stå på kajen och suga, och trycka latrinet direkt upp i kommunens avloppssystem, säger han.

Ett sätt att öka efterlevnaden av lagen vore att låta alla hamnvärdar göra en notering i loggboken varje gång båten tömmer toaletten vid en station.

– Då kan Kustbevakningen se att de gjort rätt för sig och inte bara öppnat kranen till havs, säger Sten Persson.

Tips för äldre båt
Den som har en äldre båt med toalett och tank saknar antagligen anslutning för modern vakuumtömning. Om du väljer att bygga om toalettsystemet själv med däckbeslag kan det kosta från 1 500 kronor och uppåt. De flesta återförsäljare av båttillbehör har speciella kit med anvisningar för detta jobb.