Stor frustration vid tömnings-stationerna

På flera håll i Sommarsverige rapporteras det om stor frustration vid stationerna för toalettömning då en tredjedel av dem är trasiga.

Transportstyrelsens karta över tömningsstationer för båttoaletter talar sitt tydliga språk. Många, närmare bestämt en tredjedel, av dem är trasiga vilket skapar problem i Sommarsverige.

Se också:
Klubbat – förbud för färjor att skita i Östersjön
Töm toatanken rätt

Inte nog med att båtfolket får leta vidare med fulla septiktankar. Risken för olagliga handlingar, att man tömmer tanken till havs, ökar – med allt vad det innebär av bidrag till övergödning och farliga bakterier som hamnar i vattnet.

Riskerar böter

2015 infördes ett förbud för fritidsbåtar att tömma toaletten i havet. Den som bryter mot förbudet kan få böter.

 

De röda markeringarna som indikerar stängda/trasiga tömningsstationer  är många.

– Det är inte bara avföringen, utan också urinen som har negativa effekter, säger Transportstyrelsens Lina Petersson till Svenska Dagbladet.

I Nacka komun är det särskilt illa där fyra av sju stationer ur funktion och i Orust kommen rapporteras fem av åtta stationer vara trasiga.

Tydliga instruktioner som i det här fallet, då alla tömningsstationer inte fungerar på samma sätt, efterlyses av båtfolket.

I Sverige är det gästhamnarna som ska ansvara för att bygga och upprätthålla stationerna och Transportstyrelsen som ska ska sköta tillsynen och att reglerna efterlevs. För det senare finns dock inte ens en heltidstjänst reserverad för arbetet hos myndigheten.

Men allt är ändå inte nattsvart menar Lina Petersson.

Nytt direktiv

– I ett nytt direktiv kommer det att ställas hårdare krav på fritidsbåtshamnarna. Det kommer att krävas registrering, så det blir lättare att hålla koll på att stationerna fungerar, säger hon till Svenska Dagbladet.