Enkät: Bransch- och båtfolk tycker till om toatömningslagen

Åtta år har passerat sedan toatömningslagen trädde i kraft, men hur har det gått? Vi frågade både båtägare och aktörer inom branschen. Kritiken som kom fram var samstämmig – stationerna har varit för få och sällan fungerat. 

toatomning-septitank-ny-avgift-pengar-hamnen 1
Åtta år har gått sedan toatömningslagen trädde i kraft. Hur har det funkat? Vi har frågat såväl branschfolk som er, våra läsare.

När vi på Hamnen ställde frågor om den nya toatömningslagen till mässbesökarna under 2014 upplaga av Allt för Sjön var svaren minst sagt varierade. Många tyckte att det var ett steg i rätt riktning, andra var rädda att logistiken runt tömningar skulle bli för jobbig och vissa nöjde sig med att uträtta sina behov i en spann på durken. Nu har det gått åtta år sedan lagen trädde i kraft – men hur har det egentligen funkat?

Vi har pratat med såväl branschfolk som vanliga båtägare för att samla intryck från åren där däckstömning varit ett krav.

Vad tycker man om kravet, hur har tillgängligheten sett ut och hur kan det skötas bättre framöver?

Håkan Wakander, förvaltningschef Skärgårdsstiftelsen

Vad är din inställning till kravet på däckstömning?

– Jag kan väl tycka att det alltid är bra att vi samlar in mänskliga fekalier. Det som har varit pyssligt är ansvarsbiten med de här olika stationerna. Där ser det lite olika ut  vi som äger gästhamnar där är vi skyldiga att se till tömningsmöjligheter, säger Håkan Wakander, förvaltningschef på Skärgårdsstiftelsen.

Tycker du att regelverket har fungerat, och hur kan det fungera bättre framöver?

– Jag står och väger någonstans mittemellan. Det blir lätt halvgjort när väldigt många ska vara ansvariga. Hade det funnits fler stationer som dessutom varit tekniskt enkla för att inte kunna gå sönder så hade det nog varit att föredra. Ett mer cirkulärt tänk hade varit att stationerna legat på fastlandssidan. Nu blir det istället så att en större båt behöver åka runt för att samla upp, säger Håkan Wakander.

mats_eriksson_VD_Sweboat

Mats Eriksson, vd Sweboat

Vad är din inställning till kravet på däckstömning?

– Om det funnits möjlighet att tömma i alla gästhamnar så hade det varit en väldigt bra lösning. Det är ganska styvmoderligt skött av de som har haft ansvaret liggande på sig. Ofta ligger stationerna svårtillgängligt och alldeles för många är i dåligt skick eller avstängda. Sammantaget det blir ett dåligt rykte och sanningen blir att stationerna inte funkar och att de är för få, säger Mats Eriksson, vd för branschorganisationen Sweboat.

Tycker du att regelverket har fungerat, och hur kan det fungera bättre framöver?

–På så sätt är det ett misslyckande för hela regleringen. Men i teorin så måste det finnas i framtiden, vi kan inte fortsätta åka runt och släppa ut det i sjön. Då måste det finnas på så många fler ställen. Nu när kommunerna tar över tillsynen kommer det nog i alla fall inte att bli sämre. Vill en kommun faktisk profilera sig som en plats med bra hamnar, ha ett bra destinationstänk så kan det istället tillföra turism, säger Mats Eriksson.

Läs även:
Toatömningslagen ändras – nya krav på hamnar och kommuner
Krönika: Nu kan mina båtgäster sluta fråga om toaletten!
Snart kan toatömning kosta pengar – ”En reell förbättring”

Läsarnas reaktioner

Efter att vi i förra veckan berättat om de ändringar i toatömningslagen som träder i kraft 1 maj frågade vi er, våra läsare, om hur ni tycker regleringen fungerat sedan den tillkom. Gemensamt för alla är att stationerna varit för få och att de under högsäsong allt för ofta varit ur funktion. Här kommer några utdrag.

Per Windhamn skriver:  ”Jag har upplevt stora svårigheter att finna fungerande anläggningar med rimlig tillgänglighet med hänsyn till manöverutrymme och djupgående in till stationerna.

Seglar man tillexempel med en större segelskuta på >20m med kollo-barn, skolklasser eller andra större grupper kan det vara svårt att pumpa iland sitt toalettavfall när man är ute några dar.”.

Christian Henriksen skriver: ”Jag tycker det funkat bra tidigare men förra året var lite mer vanligt med trasiga anläggningar och sämre info på hemsidan som visar statusen. Så man tvingades slarva lite”.

Björn och Catrine Ahlgren påtalar att tömningsmöjligheter ser olika ut: ”Alla båtar har inte båtklubbar som hemmahamn”.