Båtfolk tycker till om toatömningslagen

Kommunala hamnar är enligt Sweboat rustade inför ny avfallslag.  Men många båtkommuner erbjuder ännu ingen toatömning. Sweboat berättar om läget och vi hör båtfolkets röster.

Om mindre än ett år får Sveriges båtägare inte längre tömma toalettavfall i hav, sjöar och vattendrag. Det ska från 1 april 2015 ske i land. En färsk undersökning av det svenska båtlivet visar att de flesta kustkommuner redan idag erbjuder båtägarna den här servicen.


– Det här är ett positivt besked för båtägarna. Men tyvärr är det flera kommuner med utbrett båtliv som ännu inte kan ta emot fritidsbåtarnas avfall i sina hamnar, säger Mats Eriksson, vd Sweboat, Båtbranschens Riksförbund.

59 kommuner har svarat
I Sweboats återkommande undersökning, Årets båtkommun, som i år genomförs för fjärde gången, uppger 66 av 110 svarande kommuner att de bedriver egen hamnverksamhet. Av de 59 kommuner som svarade på frågan om de erbjuder mottagning av toalettavfall erbjuder 49 hamnar, eller 83 procent, servicen i samtliga eller i någon av kommunens hamnar.

– För många båtägare är detta ett lugnande besked. För att båtlivet ska fungera efter lagändringen måste Sveriges hamnar se till att ha toalettavfallsstationer. Den utbyggnadstakt vi nu ser är lovande. Men vi hoppas samtidigt att de kust- och sjökommuner som ännu inte erbjuder servicen tar efter övriga landet, säger Mats Eriksson.

Mycker kvar att göra
Undersökningen visar att flera av Sveriges kust- och sjökommuner saknar toalettavfallsstationer. Kommuner som Umeå, Vänersborg och Leksand saknar kommunal mottagning av toalettavfall helt och hållet.

I storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö har man bara tömningsstationer vid några hamnar vilket kan medföra långa transportsträckor för att ta sig till en hamn med avfallsservice.

Sweboat granskar återkommande förutsättningarna för båtliv i svenska kommuner. I undersökningen som leder fram till utmärkelsen Årets Båtkommun 2014 svarar kommuner och andra båtlivsaktörer på frågor om bland annat båtplatser och service. I undersökningen har huvudsakligen kustkommuner och kommuner runt de större sjöarna, hittills totalt 110 kommuner, valt att delta, jämte båtklubbar och kommersiella företag.

Lär mer om toatömningslagen  och se intervju med Transportstyrelsen om vad som gäller.