Sjösättning – ritsch, ratsch filiklart!

Man kan dra ut på det i evigheter eller så kan man göra processen kort. Här är ett exempel på det senare. Se videon!

Tänk på att trailern ska vara rätt inställd och anpassad till båten. Ta hjälp av vänner och bekanta. Ju fler som hjälper till desto smidigare går arbetet.

Sjösätt också med försiktighet och låt det ta sin tid. Att stressa leder bara till onödiga misstag.

Eller så skit i det ovan sagda och gör som i videon ovan.

Häpp!

Se också Hamnens egna tips om trailerbart båtliv

Bästa knepen för att sjösätta med trailer
Så torrsätter man båten på trailer