Att sjösätta med trailer

Det finns en del som kan gå fel när man sjösätter en båt med trailer. Men gör man rätt så är det både smidigt och lätt. Se reportaget!

Att torrsätta med trailer
Otrolig landning på trailer i brytande sjö
Konsekvenserna av fel viktfördelning