Att torrsätta med trailer

Låt vikten vila på kölrullarna, säkra lasten direkt, dränk inte hjulen, efterdra spännbanden. Det är några heta tips vid torrsättning med trailer. Se reportaget!

Att sjösätta med trailer
Otrolig landning på trailer i brytande sjö
Konsekvenserna av fel viktfördelning