Integritetspolicy

Cookies


Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation, se första meningen:

”Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt”.

Google som tredjepartsleverantör använder cookies för att visa annonser på din webbplats. Med hjälp av DART-cookien kan Google visa annonser baserat på användares besök på dina och andra webbplatser på Internet. Användare kan välja att inte ta emot DART-cookien genom att gå till sekretesspolicyn för Googles annonsnätverk och innehållsnätverk.

GDPR (General Data Protection Regulation) Tryggare hantering av dina personuppgifter!

Den 25:e maj 2018 träder Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla personuppgifter skärps med den nya lagen.

Med anledning av GDPR har vi på Hamnen.se uppdaterat och förtydligat våra allmänna villkor samt kompletterat med en integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar och sparar dina personuppgifter. Ta gärna del av våra uppdaterade villkor och nya integritetspolicy. Har du frågor, funderingar eller synpunkter – tveka inte att kontakta oss.

Känsliga personuppgifter på Hamnen.se

Kapten Media AB, ägare av Hamnen.se, registrerar inte känsliga personuppgifter. Om du själv lämnar sådan information förutser vi att du vill att vi registrerar uppgifterna. 

Som användare på vårt forum kan du närsomhelst logga in och säga upp din medverkan och vi raderar då dina kontaktuppgifter. Samma sak gäller nyhetsbrevet – vill du inte längre få det skickat till dig så är det bara att klicka ”avregistrera” i slutet på mejlet.

I enlighet med GDPR registrerar vi inga uppgifter utan ditt samtycke. Genom att du tecknar ett abonnemang, köper en vara eller tjänst, anmäler dig som prenumerant på nyhetsbrev, skickar mejl eller post till Kapten Media AB, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt godkännande: via mejl till info@hamnen.se.

Vilka kan komma att få tillgång till dina personuppgifter
I den utsträckning som krävs för att vi ska kunna administrera våra tjänster delar vi i vissa fall dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden. Exempelvis e-handelsleverantör, marknadsföring/utskick, betallösningar eller i de fall det krävs av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning i enlighet med våra instruktioner och de har inte rätt att använda uppgifterna till andra ändamål än vad som avtalats i instruktionerna. Genom avtal förbinder de sig att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav och vidta vissa tekniska- och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. 

Rätt till registerutdrag
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Kapten Media AB.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. 

Rätt till ändring
Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.


Rätt till radering

Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar. Vi kan även på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. 

Du har även rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-ändamål.

Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen. 

Sparande av personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller beroende på legala skyldigheter. Normalt raderas dina uppgifter omgående efter avslutad tjänst men dock senast 36 månader efter avslutad hantering. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Kapten Media AB verksamhet sparas under en tid om 12 månader efter den senast kontakten. 

Hur använder vi cookies
Vi använder cookies (kakor) på vår hemsida. (Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som sparas i din webbläsare eller enhet). Detta möjliggör bl.a. att dina personliga inställningar behålls och hjälper oss att se vad besökare gör på vår hemsida. I inställningar på webbläsaren på din dator kan du välja om du inte vill att cookies automatiskt ska lagras i din dator.

Kapten Media AB använder cookies för statistikuppgifter som gör att vi kan förbättra vår hemsida. Exempel på uppgifter vi samlar in är:

• antal besök
• vilka sidor som besöks
• vilka webbadresser/länkar besökare kommer ifrån
• vilka sökord som använts
• vilka sökmotorer som använts
Den insamlade informationen lämnas ej ut till obehörig!

Integritetsskyddsmyndigheten – Datainspektionen

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att Kapten Media AB hanterar dina personuppgifter i strid mot gällande lagstiftning eller om Du är missnöjd med vår behandling, så har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Såklart vill först och främst att du kontaktar oss på Kapten Media AB, 

Kapten Media AB tar integritetsfrågor och dataskydd på stort allvar. Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga IT-system är helt skyddade för intrång. Kapten Media AB vidtar fortlöpande de säkerhetsåtgärder som vi bedömer krävs för att skydda personuppgifternas konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet.

Kapten Media AB Ängshyddevägen 1, 181 31 Lidingö. 

Tel: +46 (0)8 66 73 800

Många har läst

Populära båttester

  • Upptäck Vänerns båtpärlor med Skippo

    Färdmål

Skippo tipsar

Topplistor

  • Gör det själv – sommarsäsongen är runt hörnet

    Till Kunskap

Redo för sommarsäsong!

Hållbarhet & miljö