Ny lag – skit inte i sjön

Finnhamn tömningsstationFrån och med den 1 april nästa år är det förbjudet att tömma båtens toatank i havet. Det innebär i praktiken att alla laglydiga båtmänniskor har skitit i sjön för sista gången redan vid båtupptagningen i höst.

Efter en långdragen och tidvis upprörd debatt står det alltså klart. Det blir en lag som förbjuder toatömning rakt ut i sjön från och med den 1 april 2015. En lag som kritiseras av många båtägare som menar att den del av miljöpåverkan som båtfolket står för med sitt utsläpp av båttoaletter är näst intill försumbar i jämförelse med vad jordbruket och enskilda avlopp på torra land släpper ut i sjön.

TömningsstationDe som är för förbudet framhåller å andra sidan att det inte är någon anledning att inte själv göra en insats. Fritidsbåtar rör sig till stor del i inner- och mellanskärgårdarna där belastningen redan är hög där vattenutbytet går långsamt. Något som i sin tur innebär att näringsämnen koncentreras med övergödning som resultat. Toalettavfallet medför att badvatten blir smutsigt vilket kan ge upphov till infektioner i tarmar, öron, näsa, hals och hud. Smittan sprids via sår eller om man sväljer vatten.

– Bara vetskapen om detta minskar ju trivseln till sjöss, säger Anna Ehn som är projektledare på Skärgårdsstiftelsen.

Kräver en insats
I praktiken innebär den nya lagen kostnader och/eller jobb för den som inte redan har en hålltank med tillhörande däcksanslutning för sugtömning på sin båt. Och som lagligt vill kunna använda sin toalett ombord.

Flytande tömningsstationOm det är en mindre eller äldre båtmodell kanske det innebär allt eller delar av det som krävs för att kunna tömma tanken vid en tömningsstation saknas. Hur mycket arbete som krävs för att man ska få en fungerande och laglig toalett ombord skiljer sig alltså stort från fall till fall. En grov uppskattning för den som väljer att bygga om toalettsystemet själv och som redan har toalett, hålltank men inget däcksbeslag är att det kommer att kosta från 1 500 kronor och uppåt beroende på val av komponenter.
För att underlätta för båtägarna så finns det speciella kit och anvisningar för detta jobb hos de flesta återförsäljare av båttillbehör.

Fler tömningsstationer på gång
I en perfekt värld så kommer inga toatankar att tömmas i havet från och med nästa sommar. Men det bygger också på att det finns toatömningsstationer så att det räcker runt om i Sveriges farvatten. När det gäller detta så uttrycker Ann Ehn en viss oro.

– Än så länge så finns det inte toatömnings-stationer så att det räcker till för alla fritidsbåtar med toaletter ombord. Det kostar trots allt någonstans mellan 100 000 och 200 000 kronor för en båtmack, marina, gästhamn eller båtklubb att investera i en sådan. Men än så länge är det lång tid kvar tills lagen träder i kraft och det troliga är att hamnarna spurtar på slutet för att kunna upprätthålla en fullgod service. 


– Att kunna erbjuda toatömning är egentligen inte konstigare än att man kan ta emot båtfolkets sopor i hamnarna, avslutar Anna Ehn.