Kortare kötid till båtplats i flera kommuner

Kötiden till båtplatser har blivit kortare.
Kötiden till båtplatser har blivit kortare.

Kötiden till båtplatser har blivit kortare.Långa kötider till båtplatser är ett av de största hindren för människor som vill skaffa båt. I var fjärde kommun i Sverige är kötiderna tre år eller mer. Men nu minskar kötiderna på många håll i landet, enligt en undersökning som båtbranschens riksförbund Sweboat har låtit göra.

Kötiden till båtplatser varierar kraftigt mellan de kommuner som driver hamnar, från ingen kötid alls till upp till tio år. Drygt var femte kommun, 22 procent, svarar att de inte har någon kötid alls medan 23 procent av kommunerna har minst tre års kötid.

I 11 procent av kommunerna är kötiden minst fem år. Enligt undersökningen är den genomsnittliga kötiden för att hyra båtplats i en kommunal anläggning 23 månader. Det är en förbättring med två månader jämfört med förra året, men ingen statistiskt säkerställd förändring eftersom de deltagande kommunerna i undersökningen delvis skiljer sig åt.

Sex av kommunerna i undersökningen – Jönköping, Köping, Mörbylånga, Norrköping, Tanum och Trosa – uppger att de nu har kortare kötid till kommunala båtplatser än förra året.

I några fall är skälet att de arbetat aktivt för att förbättra själva kösystemet och i några att flera båtplatser iordningsställts.

Inga kommuner uppger att köerna blivit längre.

Hamnplatser
Det blir allt lättare att få båtplats enligt en stor undersökning.

 

Många har läst

Populära båttester

  • Upptäck Vänerns båtpärlor med Skippo

    Färdmål

Skippo tipsar

Topplistor

  • Gör det själv – sommarsäsongen är runt hörnet

    Till Kunskap

Redo för sommarsäsong!

Hållbarhet & miljö