Funktionshindrade får tillgång till Vasamuseet

Vasamuseet Alla Ombord
Vasamuseet Alla Ombord

Vasamuseet Alla OmbordDen 28 november öppnas ett nytt pedagogiskt rum på Vasamuseet. Här ska barn och unga oavsett funktionsförmåga kunna uppleva museibesöket på jämställda och värdiga villkor.

Fredrik Johnsson är en av många som har engagerat sig i ”Alla ombord” Foto:SMM

Enligt FN:s barnkonvention har barnet rätt till liv och utveckling och lika möjligheter för kulturell verksamhet. Vasamuseets nya pedagogiska rum följer en filosofi för tillgänglighet: Verksamheten ska passa rätt från start, istället för att anpassas.

Under uppbyggnaden av rummet har Vasamuseet, som första museum i världen, tagit fram egna så kallade bliss-symboler för olika specialtermer som har med fartyg och marinarkeologi att göra. Bliss är ett internationellt bildspråk som används av personer som kommunicerar på annat sätt än genom tal.

Med utgångspunkt från skeppet Vasa och 1600-talet får barn och ungdomar i åldern 6?14 år fördjupa sig i segling, livet ombord och marinarkeologi när de besöker ”Alla ombord!” tillsammans med en pedagog. Rummet är fullt av vinklar och vrår att utforska med alla sinnen. Det ska uppmuntra till självständighet, lärande och träning.

? Vi hoppas kunna inspirera och vara ett kompetenscentrum för andra museer som vill arbeta med tillgänglighet, barns rättigheter och olika behov, säger Carina Ostenfeldt som har initierat och leder projektet på Statens maritima museer.

Några av attraktionerna i ”Alla ombord!” är specialgjorda dockor, som kan anta rollerna som båtsman, kapten och timmermanshustru, ett dataspel där man får prova på att styra Vasa genom skärgården och en taktil karta över 1600-talets Stockholm. På kartan kan man känna nivåskillnader och strukturer, till exempel gräs, vatten och hus samt följa hur Vasa seglar innan skeppet plötsligt försvinner i ett hål mitt på Strömmen.

Utvecklingsprojektet ”Alla ombord! ? det salutogena museet” är treårigt och kommer att pågå till och med 2010. Nästa steg är att utbilda lekterapeuter från Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset så att de själva kan använda det pedagogiska rummet när de kommer med sina grupper.

Många har läst

Populära båttester

  • Upptäck Vänerns båtpärlor med Skippo

    Färdmål

Skippo tipsar

Topplistor

  • Gör det själv – sommarsäsongen är runt hörnet

    Till Kunskap

Preppa för sjösättning

Hållbarhet & miljö