Svenskt minröjningsfartyg först ut att öva med Nato

Att svenska enheter och förband övar med Nato är som bekant inget nytt. Minröjningsfartyget HMS Koster var dock första ut att öva med Nato som allierad.

HMS-Koster-övning-inledning
HMS Kosters besättning övade tillsammans med allierade i ett strålande vårväder. Foto: Filip Lindblad/Försvarsmakten.

En bit utanför Stockholms skärgård har ett av marinens minröjningsfartyg, HMS Koster genomfört verksamhet med Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Fartyget är en av de första marina svenska enheter som genomfört en övning med Nato som allierad.

Skyddar mot hot och faror

När HMS Koster anslöt till Natostyrkan utanför Stockholms skärgård agerade hon motståndarfartyg i ett så kallat force protection-moment. Ett moment som innebär att skydda militär personal, civila anläggningar, utrustning och operationer, från hot eller faror. Momentet utförs för att bevara operativ effekt. Tillsammans övar de åtta fartygen under några dagar för att lära känna varandra och utväxla erfarenheter.

– HMS Koster har under övningen också ansvarat för en skarpskjutning mot två ytmål, där alla fartyg har fått chansen att öppna eld med pjäs eller kulsprutor, berättar Cecilia Eklund, fartygschef HMS Koster.

HMS-Koster-övning
HMS Kosters besättning övade tillsammans med allierade i ett strålande vårväder. Foto: Filip Lindblad/Försvarsmakten.

Samövningen avslutades med att styrkan förtöjde utanpå flaggskeppet FGS Donau som låg till ankars för gemensamma möten.