Svenska Marinen utför allt mer avancerade stridsövningar

Marinen_Ovar_JEF
Den svenska Marinen övar allt mer intensivt inom JEF, ett samarbete mellan tio länder i norra Europa.

Sverige och Finlands samarbete fördjupas. Samtidigt utför man avancerade stridsövningar med såväl Storbritannien som Danmark till sjöss. Här är en sammanfattning av upptrappningen den senaste tiden.

Sverige och Finland har ett sedan länge väletablerat samarbete, som nu fördjupas ytterligare. Genom en vidareutveckling av informationsutbyte till sjöss kan svenska och finska fartyg dela lägesbild över större avstånd och i realtid, något som hittills varit komplicerat mellan olika nationer.

Eller som försvaret skriver på sin hemsida:

Sjöstrid handlar till stor del om att skapa en lägesbild och se till att den egna styrkan känner till var motståndaren befinner sig. Det är lättare sagt än gjort i ett hav med många fartygsrörelser och stora avstånd. Sverige och Finland bidrar tillsammans till den gemensamma lägesbilden och genomför just nu tester med nya system som ska effektivisera utbytet.

Bättre kommunikation

– Just nu genomför vi tester med det som heter Länk 22, ett system för informationsutbyte mellan fartyg med radiovågor. Det som skiljer detta mot tidigare är att vi får enklare att kommunicera och dela information med Finland och Nato, säger övningsledaren Daniel Eklund.

Övningar med Finland kommer att fortsätta och implementeringen av nya gemensamma system fortgår löpande.

Korvetten_HMS_KarlstadDen svenska korvetten HMS Karlstad övar inom ramen för JEF, Joint Expeditionary Force. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

I Karlskrona har Marinen nyligen också samövat med den brittiska fregatten HMS Richmond där även svenska stridsflyg har ingått i övningen.

Starkare på havet och i luften

Syftet har helt enkelt varit att träna gemensam marin luftförsvarsförmåga för att utveckla det svenska sjöburna luftförsvarssystemet. Svenska och brittiska sjöofficerare agerade tillsammans på det brittiska fartyget för gemensam träning och konceptutveckling.

Fördjupat samarbete med Storbritannien

I samband med detta möttes också statsminister Magdalena Andersson och Storbritanniens premiärminister Boris Johnsson där man enades om att fördjupa samarbetet ytterligare mot bakgrund av det rådande säkerhetsläget.

I början av mars övade den svenska korvetten HMS Karlstad tillsammans med den danska fregatten HDMS Niels Juel. En övning som ägde rum i södra Östersjön och som precis som ovan nämnda övning med brittiska HMS Richmond ägde rum inom samarbetet JEF, Joint Expeditionary Force.

Fokus på Norra Europa

JEF är, enkelt beskrivet, ett ramverk för en snabbinsatsstyrka som leds av Storbritannien och ska kunna agera självständigt eller inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats i händelse av en kris, med fokus på norra Europa.

Tio länders styrka

Tio länder ingår i samarbetet, bland annat Sverige och Danmark som kommande dagar genomför gemensamma övningar i södra Östersjön.

Inledningsfoto: Försvarsmakten

Se också:
Sverige utvecklar två nya marina krigsförband