Storövning för KBV: Så mycket skada kan en liter diesel göra

En ynka liter med dieselolja kan göra 1 000 kubikmeter vatten otjänligt. För att få rätt gensvar vid utsläpp har Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Sjöräddningen och flera andra aktörer haft sin största övning i Vänern någonsin. 

Popcornkärnorna i Kustbevakningens övningar har tidigare varit omskrivna. Men övningen som nu genomförts är den största någonsin i sin kategori.

I runda slängar en miljon människor förlitar sig på dricksvatten från Vänern. Sveriges största sjö bedöms dessutom som helt central för såväl den lokala som Göteborgsregionens utveckling framgent. Skador på dess miljö och ekosystem skulle därför kunna orsaka allvarliga konsekvenser. En sådan situation är precis vad Kustbevakningen övat inför ihop med bland annat, Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Vänernhamn och samtliga räddningstjänstförbund runt Vänern.

– Det räcker med en liter dieselolja för att smaksätta en miljon liter vatten och göra det otrjänligt som livsmedel. Ett större utsläpp kan komma att störa ut ett vattenverk över längre tid och skapa mycket stora samhällsstörningar, säger Lars Langman, övningsledare.

Största i sitt slag

Övningen är den största som någonsin genomförts på Vänern och gick av stapeln den 4 oktober. Totalt deltog cirka 80-tjänstemän, anställda och frivilliga i storövningen som finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Under projektet har man arbetat med att öka kunskapen kring såväl nya som traditionella fartygsbränslen, ta fram risk- och sårbarhetsanalyser, samt kartlägga olika aktörer för att se vilka kompetenser och resurser de kan bistå med. Allt detta sattes på prov under förra veckan för att säkerställa att beredskapen verkligen fungerar som den ska.

I vanlig ordning övades det med popcorn, något som väckt stort medialt intresse tidigare. Denna gången var det uppemot 9 000 liter popcornkärnor som fick simulera oljeutsläppet de övande enheterna skulle bekämpa.

 Popcorn har ungefär samma egenskaper som olja. Det lägger sig på vattenytan, följer med vattenströmmarna och kan tas upp med vår utrustning för olja, säger Lars Langman.

Efter övningen bedömer man att miljöberedskapen i sjön blivit rejält stärkt.

– Nu är det viktigt att vi håller i det goda samarbetet och att aktörerna fortsätter utveckla sina relationer och kompetenser. Tillsammans är vi starka, avslutar Lars Langman.