Knepen för att slippa slemmet i dieseltanken

Kunskap som kanske slår in öppna dörrar hos vissa. Men faktum är att även de mest rutinerade båtägarna kan behöva en påminnelse för att undvika slem i tanken.

Många är de som stått och svurit med båten i vattnet vid sjösättningsrampen medan motorn gjort sitt allra bästa för att starta. Det väsnas om startmotor och den som står näst på tur blir allt otåligare för varje sekund som går.

Sannolikheten att det rör sig om slem, skit eller dieseldjur i tanken är då stor. Över vintern har alger fått tid att föröka sig och som eftermäle lämnar de detta slem som i sin tur oftare än inte leder till allt från igensatta filter till stopp i slangar och i slutändan hindrar detta den ack så viktiga bränsletillförseln till motorn.

Men dessa alger, eller diesel bugs som jänkarna kallar dem, går faktiskt att motarbeta. Inte minst under vintersäsongen när de annars får chansen att gro till sig.

Tömma tanken

Ja det kan låta som ett slöseri på såväl energi som ekonomi men kom ihåg att reperationskostnader för en motor där slemmet i tanken lyckats ta sig förbi bränslefilter med mera lär vara flerfaldigt högre. Vid tömning kan tanken städas ur ordentligt och låtas torka under vintern. Det kräver visserligen att den är tämligen lättåtkomlig samt att båt och tank inte är allt för stora.

Men det går att förebygga att vatten över huvud taget tränger in i tanken, i alla fall till en viss gräns. Första steget bör alltid vara att hålla koll på O-ringar runt tankens däcksfyllning. Även om flushmonterade lock för påfyllning ofta är snyggare så kan ett upphöjt vara bättre då risken att de släpper in vatten är lägre.

Hålla tanken full

Kanske motstridande information i förhållande till förgående rubrik men motsatser kan som bekant vara sanna samtidigt. Genom att ha en full tank tar man bort luften i densamma. Då finns det inte någon chans att bildas kondens under förvaringen och i förlängningen motarbetar man då även slemmet.

Det är dock viktigt att faktiskt låta tanken vara full. Vid båtfix under kalla vintermånader kan det vara frestande att slå på värmaren men drar denna från huvudtanken kan det snabbt bli problem. Plötsligt finns det luft och möjlighet till kondens. De skiftande temperaturerna tack vare värmaren kan dessutom skynda på såväl kondensen som själva algväxten.

Håll koll på tank och filter

Bästa sättet att förhindra ett plötsligt stopp eller ovilja för båten att starta är dock att ha koll på sina grejer. Gör regelbundna kontroller och byten av bränslefilter och inspektera tanken så att det inte börjat växa där. Känner du dig trygg med att systemet är rent har du kommit en lång bit på vägen.

Se också till att tanka från sjömacken, på så vis ser du till att bränslet inte innehåller biologiska beståndsdelar som FAME eller RME. Finns dieselvarianten HVO100 och din motortillverkare har godkänt användning av denna är även denna ett alternativ som inte innehåller tillsatserna FAME eller RME. HVO100 är dessutom bättre ur en miljösynpunkt än blankdieseln som vanligtvis erbjuds.

Om skadan redan är skedd

Att löpande ha i tillsatser kan förebygga tillväxt i tanken. Står du dock där med slem och svårigheter att starta kan starkare biocider behövas. Töm sedan tanken men lämna lite bränsle kvar i bottnen, använd sedan detta för att rengöra hela tanken. Skrubba ordentligt med disk- eller toalettborste innan du med hjälp av trasor eller liknande suger upp det sista bränslet.