Ryska fastighetsköp i skärgården oroar myndigheterna

Antalet ryssar som köper fastigheter i säkerhetskänliga områden, inte minst i skärgården, ökar. Nu vill Säpo se en skärpning av reglerna.

Sapo_skyddsomrade
Säkerhetspolisen ser ett behov av ny lagstiftning för att hindra fastighetsaffärer som kan hota rikets säkerhet.

Förra veckan rapporterade Hamnen om den ryske affärsmannen Stanislav Aleshchenko som äger en fastighet vid Muskö-basen. Något som oroar de svenska myndigheterna. Nu nås vi av nyheten att Säpo vill kunna stoppa fientliga fastighetsköp. Säkerhetspolisen ser ett behov av ny lagstiftning för att hindra fastighetsaffärer som kan hota rikets säkerhet, skriver Dagens Industri.

Fritt fram för utlänningar

I Finland har man nyligen skärpt lagstiftningen för att kunna stoppa utländska fastighetsaffärer om ägandet anses hota den nationella säkerheten. Något som man inte har kommit lika långt med i Sverige – även om steg har tagits i den riktningen. För fyra år sedan föreslog en statlig utredning att staten skulle kunna granska och i förlängningen förbjuda försäljning av känsliga fastigheter. Hur det ska gå till är dock inte klart och ett förslag om detta kommer presenteras först nästa år.

Hot mot säkerheten

– När det gäller fastigheter i områden där man bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska man kunna göra en bedömning av om ett förvärv skulle kunna hota Sveriges säkerhet, säger Säpochef Charlotte von Essen till Dagens Industri.

Kraftig ökning i Finland

I dagsläget finns det inga offentliga uppgifter om antalet ryssar som äger fastigheter i Sverige men i Finland har man noterat en markant ökning. I klartext oroar man sig för att ägarna till fastigheter nära känsliga områden kan samarbeta med den ryska staten, lämna information och genomföra krigsförberedande handlingar.

Fri uppsikt över Musköbasen

I fallet med Stanislav Aleshchenko som Hamnen rapporterade om förra veckan visade det sig att han inte bara har fri uppsikt mot inloppet till Musköbasen. Därtill är han är skyldig svenska staten 224 miljoner. Oroande är också att är involverad i kärnvapenkomplexet i den ryska statliga koncernen Rosatom.

Inte bara Ryssland

Utöver Ryssland har Säpo pekat ut Kina och Iran som stora säkerhetshot mot Sverige.