Brittiska flottan hedrar sina döda på Hanö

Imorgon angör brittiska militärer och fartyg från brittiska Royal Navy till Hanö för att hedra sina landsmän som dog under napoleonkrigen i början av 1800-talet.

Brittiska-flottan-Hanö-inledning
Brittiska militärer hedrar sina landsmän som vilar på Hanö och som dog under napoleonkrigen.

Sedan i mitten av 1960-talet har brittiska militärer och fartyg från Royal Navy kontinuerligt angjort Hanö för att besöka den engelska kyrkogården. Detta för att där hedra sina forna landsmän, vilka vilar på Hanö sedan napoleonkrigen i början av 1800-talet.

Flera olika kyrkliga företrädare från såväl Storbritannien som Sverige har under dessa 60 år hållit i en minnesceremoni på den engelska kyrkogården, i år blir prästen Helene Fransson Sturefelt den första kvinnliga officianten till att genomföra denna minneshögtid.

Storbritanniens flotta anländer imorgon den 30 maj. Senaste gång ett brittiskt örlogsfartyg besökte Hanö, var år 2010 då HMS Kent besökte ön. Åren 2011, 2012 och 2019 har militära företrädare från Storbritannien också besökt Hanö, dock utan fartyg.

Hanö av yttersta vikt

Engelska flottan var under napoleonkriget 1810-1812 stationerad till Hanö för att stabilisera de olika maktsfärerna i östersjöområdet och för att skydda den brittiska handeln. Europas alla hamnar var då, av fransmännens kejsare Napoleon I, stängda för brittiska fartyg, varför handelsstationen på Hanö var av yttersta vikt för Storbritannien.

Omkring 10 000 brittiska soldater skyddade kommersen, vilken under samtliga tre år skedde under fredliga former. En handfull av dessa britter avled dock under sin tjänstgöring på ön, en del av dessa vilar på den engelska kyrkogården.

Då engelsmännen skulle gå i vinterkvarter på de brittiska öarna, hösten 1810, seglade en 500 stor armada med brittiskt flaggade skepp från Hanö. Detta är en av världshistoriens största handelskonvojer med segelfartyg.

Ett av världens mest kända fartyg

Denna flotteskader leddes av kommando- och flaggskeppet HMS Victory, som sjösattes år 1765 – ett skepp som idag, 259 år senare, fortfarande är i tjänst! Hon är jämte RMS Titanic och slagskeppet Bismarck, ett av världshistoriens kändaste fartyg.

Minnesstunden hålls klockan 12.20 på griftegården på ön.