Årets första stora stridsövning till sjöss är i full gång

Omvärldsläget är som bekant allvarligt och marinen genomför en stor övning som är uppdelad på ost- och sydkusten.

Korvetter_varovning_inledning
Korvetter och kustrobotenhet övar på att tillsammans bekämpa fientliga fartyg till sjöss. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten.

Marinens vårövning är den första större övningen för året. Den genomförs i en tid av ett osäkert omvärldsläge där intresset för Försvarsmaktens verksamhet är stort. Flera marina enheter samt landbaserad personal kommer att delta i en dryg veckas tid.

Se också:
Baltops 22 – Sverige visade vägen på hemmaplan
Ny effektiv svensk torped ska hålla ryssen stången

Totalt ingår femton fartyg, samt landbaserad personal i övningen på ostkusten. Sammanlagt deltar cirka 250 medarbetare från marinen under perioden trettonde till nittonde mars.

Fokus på ubåtsjakt och minröjning

– Vi kommer i huvudsak fokusera på att utveckla våra förmågor inom ubåtsjakt och minröjning, säger kommendörkapten Emil Rolenec, chef för 42:a minröjningsdivisionen och den som leder övningen till sjöss.

Emil Rolenec är chef för 42:a minröjningsdivisionen och leder vårövningen till sjöss.

Förstärkt sjöövervakning

Syftet med övningen är att träna enskilda operatörer i sin respektive tjänst, detta för att operatörerna ska bli ännu bättre inom sina stridsområden. I samband med detta förstärker marinen också sjöövervakningen i områdena. Övningen berör i huvudsak området mellan Oxelösund och Västervik, både utomskärs som inne i skärgården.

Bra resurser

– Jag ser fram emot samarbetet med de andra enheterna. Med de resurser vi har i övningen kommer våra operatörer kunna öka sin förmåga inom sina stridsområden, säger Emil Rolenec.

Minröjningsfartyg övar under veckan på ostkusten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Ytstrid på sydkusten

Utöver den huvudsakliga undervattenstridsövningen, kommer även ytstrid och luftförsvar att övas, men på sydkusten, i huvudsak Hanöbukten. Ytstridsfartyg och kustrobotenhet tränar på att bekämpa mål till sjöss. Marinbasen övar stabs- och ledningsstjänst samt logistikförsörjning. Här deltar fem ytstridsfartyg, helikoptrar samt landbaserade enheter, totalt 300 personer.

Håll avstånd!

Marinens vårövning är den första av flera större övningar för året. Mellan trettonde och nittonde mars kan större örlogsfartyg och mindre militära båtar röra sig i Blekingeskärgården i högre utsträckning än vanligt. Vi ber att du som möter oss till sjöss tänker på att hålla avstånd till örlogsfartygen.

Inledningsfoto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten