Sex fritidsbåtar K-märks – se bilderna på de otroliga klassikerna

Petterssonare och plastjolle bland Sjöhistoriskas senaste K-märkningar. Totalt får sex båtar status som en del av ett kulturarv värt att upprätthålla.

Antalet K-märkta fritidsbåtar stiger stadigt och har gjort sedan initiativet började för 15 år sedan. Med de sex senaste tillskotten har Sjöhistoriska Museet K-märkt hela 189 fritidsbåtar.

Men som bekant räcker det inte med att båten är välhållen och äldre. En stor del av jobbet att få sin båt märkt som en del av fritidbåtslivets kulturarv är att väldokumenterat kunna redogöra dess historia.

– De k-märkta fritidsbåtarna är pärlor som fortfarande används till sitt syfte. Samtidigt är det ett älskat levande kulturarv som upprätthålls av privatpersoner, säger Mats Djurberg, museichef på Sjöhistoriska.

Av båtarna som utsetts kommer tre från Västra Götaland och lika många från Stockholms län. I vanlig ordning är det ägarna själva som ansökt om att få sina båtar märkta.

– Tack vare att båtägarna själva ansöker om K-märkningen är det alltid olika karaktär på båtarna. Här finns olympiaseglarens Detlow von Brauns egen lilla släpjolle Snappopp samtidigt som de påkostade Petterssonbåtarna Eje och Saraband, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska.

Här är båtarna som nu fått sin K-märkning

Foto: F Ottosson

Motorbåten Eje – Stockholms stad och län

Sjöhistoriskas motivering:

Motorbåten Eje har den karaktär som kännetecknar C G Petterssons båtar och kan genom ägarlängd och kunskaper om förste ägaren bedömas vara byggd 1920. Skrovet är byggt i vitmålad furu, däcket i oregon pine. Dess kulturhistoriska värde kommer öka när konstruktör och varv säkert kan beläggas. Båten är 8,4 m lång och 2 m bred. Eje är en typisk representant för denna första generation fritidsbåtar för de bättre bemedlade. Dokumentationsmaterielet visar att en del mindre ändringar gjorts, till exempel har båten sekundärt fått vindrutor som senare tagits bort. Eje är idag i mycket gott skick.

Just Eje har figurerat i en krönika här på Skippo sedan tidigare, nämligen när undertecknad reporter precis hade flyttat upp till Stockholm och fick förmånen att upptäcka staden på ett vis som få andra haft ynnesten att göra.

Foto: Robert Williamsson

Kustkryssaren Freja – Västra Frölunda, Västra Götalands län

Sjöhistoriskas motivering:

Den plattgattade kustkryssaren Freja byggdes 1961 på Bröderna Martinssons Varvs AB i Svineviken utanför Henån på Orust. Konstruktör var den välrenommerade Knud H Reimers. Modellen är en så kallad Blue Peter. Skrovet är kravellbyggt i mahogny på ekspant. Freja har Bermudarigg och utbytt mast i spruce (efter blixtnedslag) från 1970-talet. Rigg och mast är dock utformade i ursprungliga material och utföranden. Båten är 9,3 m lång och drygt 2,5 m bred. Genom åren har Freja funnits främst på Västkusten. De reparationer och det underhåll som gjorts genom åren har utformats i enlighet med för båten traditionella material och metoder. Det kan konstateras att Freja idag är i mycket gott skick.

Foto: E Wahlström

Motorbåten Ina – Sannäs, Tanums kommun, Västra Götalands Län

Sjöhistoriskas motivering:

“Motorbåten Ina konstruerades av Lage Eklund och byggdes på Andersson & Sundbergs båtbyggeri i Söderköping 1960. Båten är en s k Arph dinghy, som gärna marknadsfördes med vattenskidor lutade mot skrovet. Idag finns inte många exemplar av denna båttyp bevarade. Ina är en välhållen båt som ägdes och användes av sin första ägare under 46 år. Hemmavattnen var först Tyresö senare sjön Alsen/Vättern. Efter några år på Museihuset i Ljungsbro har båten nu kommit till bohuslänska Sannäs. Ina är 4,60 m lång och 1,40 m bred. Det klinkbyggda skrovet är byggt i mahogny, medan fördäcket är i oregon pine. Originalmotorn, en Scott 25 hk från 1960, är fortfarande i behåll.”

Foto: L Renström

Motorseglaren Piraya – Lidköping, Västra Götalands län

Sjöhistoriskas motivering:

Motorseglaren Piraya byggdes på Saxemaravarvet utanför Ronneby 1958. Skrovet är klinkbyggt i ek med måtten 9,6 X 3,30 meter. Den är en av varvets karaktäristiska och rymliga båtar. Originalmotor och originalsegel finns fortfarande i behåll. Ägaren har gjort efterforskningar som resulterat i att en del nya kunskaper tillkommit. De vatten Piraya funnits i är Blekinge skärgård och Vänern. Båten är idag i ett mycket gott skick.

Foto: M Nygård

Motorbåten Saraband – Stockholms stad och län

Sjöhistoriskas motivering:

Motorbåten Saraband ritades av den välkände C G Pettersson och byggdes 1914 på Fittja båtvarv. Materialet i skrovet är hondurasmahogny med däck i oregon pine. Båten är 14 m lång och 2,8 m bred. Nuvarande motor är en Scania 135 hk från 1952. Saraband som tillhör den första generationen exklusiva fritidsbåtar är byggd som ett unikt exemplar med egen ritning. Båten är väldokumenterad vad gäller dess historia samt de mindre ändringar som gjorts genom åren. Den detaljerade ägarlängden är känd vilket bidrar till båtens kulturhistoriska värde. Det kan konstateras att Saraband funnits i vattnen kring Stockholm, Östergötland, Västmanland och Blekinge. Båtens namn har skiftat fram tills för drygt 70 år sedan. Under nuvarande ägarens 25-åriga tid med båten har en del förändringar skett som innebär att båten återfått en del av sitt ursprungliga utseende. Saraband är idag i ett mycket gott skick.

Foto: G Nordendahl

Släpjollen Snappopp – Vaxholm Stockholms län

Sjöhistoriskas motivering:

Släpjollen Snappopp tillverkades vid Livbåtsvarvet i Göteborg, sannolikt 1954. Materialet är glasfiberarmerad plast, ett nytt och revolutionerande material i båtskrov vid denna tid. Relingslist och tofter är dock utförda i mahogny, detaljer som genom åren förnyats i samma material och utförande som ursprunget. Det lilla formatet, med längd 2,55 m och bredd 1,28 m, är typisk för jollar av denna typ. Snappopp tillhör den första generationen serietillverkade plastbåtar. Syftet med båten är att kunna användas som en roddjolle till en större båt. Tack vare den väldokumenterade historiken är det känt att båtens förste ägare var den svenske OS-seglaren Detlow von Braun. Genom den upprustning som nuvarande ägare gjort är båten idag i mycket gott skick.