Världens största vindkraftpark testas med framgång

Långa kablar, dyrt underhåll och svåra reparationer. Skeptikerna har sina argument klara för sig men oavsett vad så är världens största havsbaserade vindkraftverk igång.

Hornsea_2_vindkraftspark
Hornsea 2 är världens största vindkraftspark till havs.

Åtta månader har gått sedan den havsbaserade vindkraftparken Hornsea 2 började generera el och enligt uppgift kan denna ”världens största fungerande vindkraftspark till havs” ge 1,32 GW ren el när den arbetar för fullt. Om man sedan lägger till elen som kommer från Hornsea 1 så motsvarar det el för att täcka behovet för 2,3 miljoner hushåll.

Se också:
Regeringen snabbar på utbyggnad av havsbaserad vindkraft
Vindkraftspark utanför Sandhamn oroar båtfolket
Stor vindkraftspark planeras utanför Grebbestad
Ny teknik bäddar för flytande vindkraft till havs

Bakom Hornsea 1 såväl som 2 står det danska energiföretaget Ørsted. Nya Hornsea 2 är belägen nio landmil utanför Storbritanniens östkust och sträcker sig över 462 kvadratkilometer. Till detta kommer, om allt går som man hoppas och tror, ytterligare två framtida vindkraftparker där Hornsea 3 redan har erhållit sitt tillstånd att uppföras och där Hornsea 4 för närvarande är under full planering.

Viktiga steg mot nettonoll

Tillsammans ska projekten ge ett betydande bidrag till den brittiska regeringens mål att uppnå nettonoll år 2050.

– Att bygga ett projekt av denna storlek och skala är bara möjligt genom starkt samarbete, hårt arbete, och engagemang. Vi fortsätter att testa, driftsätta och aktivera vår vindkraftpark, säger Patrick Harnett, programdirektör för Hornsea 2.