Svensk undervattensdrake utvinner el ur havsströmmar

Vad sägs om tanken att försöka utvinna förnyelsebar energi ur något av det mest beständiga och kraftfulla som jorden kan uppbringa? Sagt och gjort – här är undervattensdraken från Uddevalla.

Minesto-drake-elförsörjning
Minestos undervattensdrake utvinner energi ur havsströmmar och tidvatten på ett till synes genialt sätt.

Eller ”svensk” kanske är att ta i. Att denna manick, som mest liknar ett flygplan eller en drake och som har en vinge från Uddevalla på 12 meter, är stort nog. Viktigast av allt är att den nu är i full färd med att leverera energi där den gör sig som bäst – långt under vattenytan.

Som att flyga drake

Hur det fungerar? Föreställ dig att du står på en strand och flyger en drake mot vinden. Du känner den starka kraften från draksträngarna. När du flyger draken i sidled märker du att den flyger snabbare – mycket snabbare än vinden själv blåser.

Att flyga en drake över flödet är samma princip bakom Minestos patenterade och prisbelönta havsteknologi. Förutom – istället för att flyga på en strand flyger den i havet, eftersom vatten är nästan tusen gånger tätare än luft så energin är mycket mer koncentrerad. Allt detta enligt företaget självt.

Skarpt läge – undervattensdraken är på väg att testas på riktigt för första gången.

Draken är alltså infäst med en lina i havsbottnen där den suger mesta möjliga kraft ut strömmar och/eller tidvatten. En poäng så god som någon är att strömmarna är beständiga och att undervattensdraken, till skillnad från till exempel vindkraftverk, inte låter sig påverkas av väderomslag och nyckfulla vindförhållanden.

Nu i drift på Färöarna

På flygkroppen sitter en turbin och generator. Någon siffra på hur mycket el tidvattendraken har levererat hittills går Minesto inte ut med. Likväl gäller det en energikälla som är pålitliga, outtömliga och tillgängliga över hela världen och det var i vintras som detta första kraftverk ”i megawatt-skala” har tagits i drift och börjat leverera ström till elnätet på Färöarna.

Tekniken att utvinna energi ut tidvatten och havsströmmar. Se videon om den nya undervattensdraken.

På sikt avser Minesto att etablera en hel park utanför Färöarna med 24 tidvattendrakar på vardera 1,2 megawatt, det vill säga samma effekt som det nu aktuella kraftverket har.