Transportstyrelsen varnar – din GPS kan bli värdelös 6 april

Transportstyrelsen GPS ur funktionOm du är en sådan som lagt sjökortet åt sidan för att istället förlita dig blint på GPS-plottern, så är det läge att kontrollera om din enhet visar rätt position. 

Den sjätte april löper tiden ut för den normala synkroniseringen mellan gps-mottagarnas kvartsur mot gps-satelliternas atomur ut. Detta kan orsaka problem för alla världens gps-mottagare. 

Såhär säger Transportstyrelsen:

”Den 6 april 2019 kommer ett överslag i veckonumreringen hos gps-systemet att ske vilket innebär att gps-tidens veckonummer börjar om från 0. Detta kan medföra felaktig tidsangivelse i vissa GPS-enheter.”

Tid är ju som bekant en komponent i positionsberäkningen och om du råkar befinna dig på havet den sjätte april och din döda räkning plötsligt inte stämmer överens med gps-positionen, så kan det här vara förklaringen. 

Transportstyrelsen igen:

”Vecka noll i gps-systemet inträffade första gången i januari 1980. Därefter har överslag i veckonumreringen skett i augusti 1999 och kommer att ske igen den 6 april 2019, 1024 veckor senare. Ägare och operatörer av kritisk infrastruktur och andra användare som erhåller UTC-tid från mottagare av gps-signaler bör beakta denna händelse och de möjliga konsekvenser händelsen kan ha på pålitligheten hos den erhållna UTC-tiden.”

Enligt techworld.idg.se kommer buggentroligen inte drabba alla gps-mottagare, bara äldre modeller som inte stödjer ICD-200/IS-GPS-200-specifikationen. Vilket i praktiken borde betyda att alla som köpt sin enhet efter 2010, och hållit den uppdaterad, kan pusta ut. 

Det sägs att säkerhetsexperter inte kommer riskera att befinna sig på ett flygplan under den här dagen (se t ex www.tomsguide.com) men samma omräkning har, som sagt, skett tidigare och vad Hamnen.se känner till så kraschade inga plan den gången. Samtidigt har gps-systemet blivit alltfler och mycket mer komplexa sedan dess, så ett fel kan få mycket större konsekvenser den här gången. 

Här är hela meddelandet från Transportstyrelsen.

Se också meddelandet i ärendet från amerikanska Homeland Security