Trålgränsen flyttas – glädjande besked för sportfisket

Tralgränsen flyttar till 12 sjömil.
Tralgränsen flyttar till 12 sjömil.

Miljö- och jordbruksutskottet har klubbat igenom en flytt av trålgränsen från fyra till tolv sjömil utanför kusten – till stor glädje för sportfiskebranschen.

Men även om det är sportfiskeri-branschen som har varit ihärdigast med att basunera ut beskedet i sina kanaler så glädjer detta många fler än bara dem. Det är också ett viktigt beslut för att skydda sill/strömming och andra hotade fiskbestånd i Östersjön.

Bara på prov

– Det känns riktigt bra. Det blir en utflyttning på prov med en efterföljande uppföljning innan beslut tas om att flytta ut permanent. Vi hade gärna sett att det hade skett en permanent utflyttande med en gång men det här är ändå ett riktigt bra resultat, säger Vänsterpartiets riksdagsledamot Elin Segerlind.

Noggrann uppföljning väntar

Betänkandet som nu har klubbats i riksdagen innehåller även andra förslag som också är kopplade till fiske förvaltning, bland annat kvotfördelning och en nationell plan. Åtgärderna ska följas upp och utvärderas vetenskapligt.

Foto Dirk Ingo Franke

Se också:
Enorma tonfiskar finns åter i svenska vatten!