Sverige vässar klorna med nya hypermoderna ytstridsfartyg

De är avsevärt större än sina föregångare och därtill rustade till tänderna för alla slags mål – på, över och under ytan. Men det är också allt vi vet om Sveriges nya hypermoderna ytstridsfartyg.

Martinens_nya_ytstridsfartyg
De är avsevärt större än sina föregångare och därtill rustade till tänderna för alla slags mål – på, över och under ytan. Men det är också allt vi vet om Sveriges hypermoderna ytstridsfartyg.

Utöver det ovan sagda är informationen knapphändig. För att inte säga obefintlig. Eller förresten – vi vet också vad de nya fartygen kommer att heta.

‒ Ytstridsfartygen kommer att döpas efter svenska kuststäder som har eller har haft stor betydelse för marinen, säger marinchef Ewa Skoog Haslum.

Det är marinchefen, i egenskap av Försvarsmaktens redare, som väljer vilka namn marinens fartyg ska bära. För att namnet ska gälla krävs HM konungens gillande, vilket samtliga fartyg nu har fått.

Luleå, Norrköping, Trelleborg och Halmstad

De nya ytstridsfartygen har döpts efter kuststäder längs med Sverige långa kust, från norr till väst. Det första färdiga fartyget namnger klassens namn, vilket i det här fallet kommer att bli HMS Luleå. Övriga fartyg är HMS Norrköping, HMS Trelleborg och HMS Halmstad.

”Viktiga tillskott”

‒ Luleåklassen kommer att vara större än våra befintliga korvetter av Visby- och Gävleklass och vara utrustade för att verka i alla konfliktnivåer mot mål på, över och under ytan. Fartygen blir viktiga tillskott till ett aktivt försvar och de kommer också att vara anpassade till internationella kontexter med våra partnerländer, fortsätter Skoog Haslum.

Exakta detaljer om fartygen är inte färdigt ännu. Beräknad leverans av fartygen är omkring 2030.

Nya hamnbogserare

Som komplement till det nya ytstridsfartyg kommer Marinen också att förses med nya så kallade hamnbogserare. Det är är mindre bogserbåtar som kompletterar marinens större bogserbåtar för arbeten i örlogshamnar och basområden.

Nya marina basbataljoner

‒ Hamnbogserarna kommer att ingå i de nya marina basbataljonerna som satts upp under 2023. Bataljonerna kommer att bli en del av marines ordinarie logistikfunktion under hösten där våra nya hamnbogserare kommer att  fylla viktiga uppgifter, säger Skoog Haslum.

Inledningsbilden är en skiss av marinens nya ytstridsfartyg till vänster, att jämföra med den mindre redan befintliga Visbykorvetten till höger.

Se också:
Marinchefen – vi är väldigt farliga på hemmaplan
Svenska och brittiska kustjägare i tuff strid på Korsö
Svenska försvaret övervakar rysk atomdriven ubåt i Östersjön