Marinen 500 år – firas med dokumentärserie

Det började för 500 år sedan på initiativ av Gustav Vasa. Sedan dess har marinen bevakat, försvarat och patrullerat rikets farvatten vilket nu firas med en dokumentärserie i sju delar. Se inslaget!

”Marinen 500 år – ett halvt årtusende med hav, människor och konflikter är en dokumentärserie i sju delar med havet som huvudperson. Serien handlar om försvarsgrenen marinen och dess verksamhet i fred, kris och krig. Dessutom skildras historien om varför marinen skapades och havets betydelse för Sverige, svenska intressen och dess välfärd.”

Gustav Vasas verk

Det är försvarsmaktens egna ord om sin nya serie på YouTube och till dags dato har två av sju delar hunnit släppas. Här får vi se utvecklingen från Gustav Vasas idéer om strider till sjöss till dagens moderna krigföring.

Amiral på toaletten

Som en extra bonus får vi veta vad i helsike en gammal amiral från fornstora dagar gör inne på Hamnens toalett på redaktionen.

Se inslaget!

Se också:
Så mycket tål ett krigsfartyg – USA testade med kärnvapen