Svenska försvarets råd till båtfolket inför sommaren

Stridsbat_90_ovning
Håll avstånd och se upp för svall – de viktigaste råden från Försvaret inför sommaren.

Rysslands invasion av Ukraina sätter sina spår även i de svenska skärgårdarna. Här är Försvarsmaktens råd till båtfolket inför sommaren.

Som Hamnen tidigare rapporterat så Marinens närvaro i skärgården ökat samtidigt som sjöövervakningen blivit allt mer intensiv. Båtfolket uppmanas att tipsa om misstänkta ubåtar och samarbetet med utländska försvarsmakter trappas upp.

Se också:
Militären efterlyser tips om misstänkta ubåtar
Marinen utför allt mer avancerade stridsövningar
Sverige och Finland övar ubåtsjakt i Stockholms skärgård
Superubåten HMS Halland vässar klorna
Sverige utvecklar två nya marina krigsförband

På Försvarsmaktens hemsida finns det också tips till båtfolk och skärgårdsboende om hur försvaret och allmänheten ska kunna samsas till sjöss på ett säker sätt.

Man övar och genomför insatser året runt där fartyg framförs i höga hastigheter både i och utanför farleder. Ombord på dessa fartyg hålls alltid skärpt uppsikt mot båtar och bryggor och fartneddragning görs vid behov.

Gott sjömanskap

Svallvågor kan orsaka stora skador på exempelvis förtöjda båtar. Försvarsmakten ska följa rådande bestämmelser, fartbegränsningar samt iaktta gott sjömanskap.

Man vill dock uppmana befälhavare på andra båtar att tänka på följande (från Försvarsmaktens hemsida):

Se upp för svall

Försvarsmakten framför fartyg med hög fart både i och utanför farleder. Ombord på dessa fartyg hålls alltid skärpt uppsikt mot båtar och bryggor, och fartneddragning görs vid behov. Svallvågor kan orsaka stora skador på exempelvis förtöjda båtar.

Förtöjning vid bryggor

Förtöj alltid väl, särskilt vid oskyddad brygga, eller i närhet av farled som inte är fartbegränsad. Var särskilt försiktig om bryggan är skymd av en udde till exempel.

Förtöjning i naturen

Förtöj endast vid öar i skyddat vatten och se till att avståndet till land såväl som under kölen är tillräckligt så att svall inte kan skada båten. Tänk på att ett relativt litet svall kan åstadkomma stor förödelse om flera båtar ligger förtöjda vid sidan av uppankrat fartyg.

Vid ankring

Använd tillräckligt lång ankarlina, 3 – 5 gånger djupet. Ankra på tillräckligt stort djup. Observera att ett större snabbgående fartyg utanför en vik suger ut vattnet och riskerar att tömma en grund vik på en stor del av vattnet. En båt som ligger till ankars i en sådan vik riskerar bottenslag med skador som följd.

I mörker…

Använd föreskrivna gång- och fartygsljus. Genom att använda ankarljus vid ankring eller förtöjning ökar möjligheten för andra fartyg/ båtar att få syn på din båt i tid.

Vid möte med örlogsfartyg

Tänk på att sänka farten och stäva mot svall från större fartyg för att minska risken för skador på båt och besättning.

Särskild försiktighet bör iakttas vid följande platser där Försvarsmaktens fartyg ofta framförs:

* Stockholms södra skärgård, främst Hårsfjärden, Mysingen och nordvart mot Dalarö, Långbälingssund, Järnholmssund och Gåsstensfjärden.
* Stockholms mellersta skärgård, norr och syd om Björkö Kroksö, området runt Korsö, Träsköfjärden och området runt Lådna Låren.
* Gryts och Valdemarsviks skärgård.
* Stockholms norra skärgård, området runt Söderarm.
* Karlskronas yttre redd.
* Göteborgs skärgård, främst mellan Björkö och Tistlarna.

Håll avstånd

Marina fartyg har ofta utrustning i vattnet. Det kan vara undervattensfarkoster för minröjning, minsvepning eller olika sonarer för ubåtsjakt. Det gör att fartyget inte kan manövrera helt fritt, vilket du bör tänka på. För allas säkerhet bör du minska farten när du passerar och iaktta försiktighet. Håll så stort avstånd som möjligt, helst uppåt 1 000 meter. Mer om hur marina fartyg och deras flaggor och ljussignaler här.

Skjutning och övning med laser

Försvarsmakten genomför ofta skjutningar med olika typer av vapensystem. Det kan vara alltifrån artilleriskjutningar till sjunkbombsfällning och kontrollerade sprängningar av sjöminor. Man håller alltid extra utkik i riskområdet under skjutningar.

Riskområden till sjöss är i allmänhet redovisade i sjökort. Vid avlysning av riskområde till sjöss meddelas sjöfarten genom en notis i Ufs.

Mer information på Försvarsmaktens hemsida.

Inledningsfoto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Övriga foton: Mattias Andersson, Kristina Swaan/Försvarsmakten, Jimmy Croona/Försvarsmakten, Jimmie Adamsson/Försvarsmakten