Nya regler för vattenskotrar föreslås – möts av både ris och ros

Svenska Båtunionen ställer sig starkt kritiskt till ett generellt vattenskoterförbud i naturreservat. Däremot ger de tummen upp till att förordningen från 1993 slopas. Nu hoppas de på gehör från regeringen.

Vattenskoter_forarbevis
Buskörningen har minskat markant sedan kravet på förarbevis för vattenskoter infördes den 1 maj.

Hur man ska få bukt med busar på vattenskotrar är en ständigt pågående debatt. För att hitta lösningar tillsattes under hösten 2021 en särskild utredning av den då sittande regeringen. Ett år senare, i oktober förra året, presenterades samma utredning med en rad föreslagna åtgärder.

Den främsta åtgärden utredningen föreslår är att slopa den nu rådande Vattenskoterförordningen från 1993. Istället för denna ska ett generellt förbud mot framförande av vattenskoter i naturreservat införas tillsammans med de regelverk om förarbevis som redan införts.

Vidare föreslås även att ett antal brott skulle kunna föranleda att vattenskoterkörkort dras in.

Möjlighet till remissvar

Under våren har intresse- och branschorganisationer, kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter fått lämna åsikter på utredningens förslag. Ett av dessa svar har kommit från Svenska Båtunionen som ställer sig positiv till ett upphävande av Vattenskoterförodningen.

– Utredningen tar egentligen fram en bra sak tycker vi. Man föreslår att den  befintliga förordningen ska upphävas. Sen menar vi att regelverket med ordningsbot, förarbevis med mera behöver få lite tid att verka för att se vad den totala effekten är, säger Carl Rönnow, sakkunnig inom miljö och hållbarhet på Svenska Båtunionen.

Regelverket med förarbevis har inte hunnit utvärderas och innan fler åtgärder vidtas bör en sådan utvärdering ske, menar Båtunionen.

Under fjolåret gick försäljningssiffrorna på vattenskotrar ner och kontroller av förarbevis började utfärdas. Därför blev fjolårets säsong en ganska så lugn sådan.

– När omständigheterna varit så pass speciella med pandemi med mera vill vi se hur de nya regelverken spelar ut sig. Är det buskörningen man vill komma åt så har vi nu ett bra regelverk på plats i form av sjölagen, sjötrafikförordningen och sjöföreskrifter. För att få bukt med buskörandet behövs det mer resurser till Kustbevakning och Sjöpolisen, säger Carl Rönnow.

Skarp kritik mot flera delar av utredningen

För resten av utredningen ställer man sig ganska kritisk till. Speciellt det föreslagna generella förbudet mot framförande av vattenskoter i naturreservat.

SBU:s kritik mot för förslaget är flerfaldig men framförallt menar man att utredningen inte visar något underlag på hur utbredd problematiken är.

– Det blir en särreglering om en typ av vattenfarkost omfattas och inte andra då utredningen inte kunnat styrka hur vattenskotern utmärker sig. Vi delar inte bilden av att vattenskotrar skulle ha en annan störningsbild. I många fall är det snarare så att just vattenskotrar är ett ganska så miljövänligt alternativ, säger Carl Rönnow.

Istället hoppas man att ansvaret ska kunna läggas på länsstyrelserna som i sin tur kan peka ut känsliga områden där vattenskotrar inte får framföras.

Finns det en risk att olika länsstyrelser gör olika bedömningar i snarlika områden och att regleringen skiljer sig från region till region?

– Så kan det givetvis vara, men om länsstyrelsen ska ta fram detta så ska det vara gjort på en vetenskaplig grund för det området, säger Carl Rönnow och fortsätter:

– Men vi tycker det är ett bättre system än den befintliga vattenskoterförordningen som bygger på totalförbud utan i allmän farled och att länsstyrelsen ska peka ut områden där det är tillåtet.

Ändringarna skulle ha trätt i kraft 1 maj men när det nu kommer att ske är oklart.