Havsbaserad vindkraft – jättepark får nej av Försvarsmakten

I fredags eftermiddag kom beskedet att Försvarsmakten säger nej till en havbaserad vindkraftspark åtta sjömil utanför Piteå. Parken skulle vara stor nog att försörja 2,5 miljoner hushåll. Nu kan projektet i Bottenviken grusas.

Foto: Insung Yoon

Planen var att bygga 120 vindturbiner som sträckte sig 350 meter upp var och en. Tillsammans skulle de kunna generera 12 terrawattimmar under ett års tid eller i mer kvantifierbara termer – försörja 2,5 miljoner hushåll med el.

Byggandet skulle vara ett stort steg framåt i de stora industriföretagen LKAB och SSAB:s arbete mot klimatneutralitet. Men projektet med namnet Bores Krona får nu nej från Försvarsmakten.

Men detta stoppar inte Svea Vind Offshore som driver projektet från att gå vidare.

– Jag tänker att det är vanligt att Försvarsmakten ger den här typen av besked i sina tidiga remissvar om havsbaserad vindkraft, säger Barbro Grebacken, projektledare för parken, till Dagens Nyheter.

Grebacken gör det tydligt att man har för avsikt att ändå lämna in sin ansökan till Mark- och miljödomstolen.

En het fråga även bland båtorganisationer

I slutet av förra året samlades flera svenska båt- och båtlivsorganisationer för att gå hårt emot Havs- och Vattenmyndighetens förslag om ändrade havsplaner. Planer som framför allt berörde planeringen av framtida bavsbaserad vindkraft.

Oragnisationerna Svenska BåtunionenSeglarförbundetKryssarklubbenSweboat och riksföreningen Gästhamnar Sverige uttryckte i gemensamt remisssvar kritik mot hur de ändrade havsplanerna skulle kunna komma att påverka fritidsbåtslivet i Sverige.

– Vi är positiva till utbyggnaden av fossilfri energiutvinning såsom havsbaserad vindkraft. Men vill att fritidsbåtslivet och dess sjösäkerhetsbehov tas med i planerna och att konsekvenser för fritidsbåtslivet utreds ordentligt, skrev organisationerna i sitt remissvar.