Nya vindkraftverk till havs ska försörja hela Sörmland

Vindkraft-i-Ostersjon-FINE
Freja Offshore har lämnat in en ansökan för den flytande havsvindparken Dyning med en kapacitet på upp till 2,5 GW i Östersjön.

Freja Offshore har lämnat in en ansökan för den flytande havsvindparken Dyning med en kapacitet på upp till 2,5 GW i Östersjön.

Parken är belägen i Sveriges ekonomiska zon cirka 45 kilometer sydost om Oxelösund. När Dyning är fullt utbyggd har den potential att leverera upp till 10 TWh el, vilket är mer än den totala elförbrukningen i hela Sörmland och Östergötland.

Se också:
Tyck till om vindkraftsplaner till havs – HaV tar in åsikter

Sörmlands elförbrukning förväntas fördubblas de kommande 20 åren, och en betydande del av ökningen kommer från elektrifiering av industrisektorn. Även Östergötland står inför en förväntad ökning av elförbrukningen.

Lägre elpriser

Dyning har potential att bidra till lägre elpriser för hushåll och företag i regionen samtidigt som den ligger så långt ute till havs att den knappt syns från land. Parkens norra spets är belägen 45 kilometer sydost om Oxelösund, och den södra spetsen är 40 kilometer öster om de yttersta öarna i Gryts skärgård. Parkens östra gräns är cirka 50 kilometer från Gotland.

Ökad elproduktion

– Sörmland och Östergötland har ett stort behov av ökad elproduktion för att sänka elpriserna och klara elektrifiering inom industrin. Vår avsikt är att utveckla havsvindparken i samexistens med de vackra och kulturhistoriskt betydelsefulla skärgårdsmiljöerna i området och välja en plats med låg eller obefintlig synlighet från land, säger Magnus Hallman, VD för Freja Offshore.

Freja Offshore har lämnat in en ansökan för den flytande havsvindparken Dyning med en kapacitet på upp till 2,5 GW i Östersjön.

Väntar på beslut

Ansökan om att bygga och driva Dyning havsvindpark har lämnats in till Klimat- och näringslivsdepartementet i enlighet med lagen som styr Sveriges ekonomiska zon och etablerandet av det interna kabelnätverket enligt den svenska kontinentalsockellagen. Regeringen kommer nu att hantera Freja Offshores ansökan och samla in synpunkter från flera myndigheter i en konsultationsomgång innan beslut fattas.