Stor invasion av finska kustjägare i skärgården i helgen

Det kommer att gå hett till i helgen när Sverige och Finland genomför en stor militärövning i Stockholms skärgård och längs Norrlandskusten.

Militär_ovning_Finland
Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten.

Det kan komma att smälla – och smälla rejält – på sina ställen i Stockholms skärgård och längs Norrlandskusten där Sveriges samtliga försvarsgrenar och militärregioner deltar.

Se också:
Svenska och brittiska kustjägare i tuff strid på Korsö

Dessutom kommer kustjägare och stödenheter från Finland att blanda sig i leken. Allt i syfte att utveckla förmågan att tillsammans försvara respektive lands territorium.

– Övningar av den här typen stärker den svensk-finska förmågan att lösa olika uppgifter, men sänder också en skarp signal att vi är beredda att försvara våra gemensamma intressen mot en eventuell angripare, säger Fredrik Ståhlberg, ställföreträdande chef för operationsledningen.

Finska kustjägare

Övningen är planerad av båda länderna tillsammans och berör både den operativa och taktiska nivån. Alla försvarsgrenar och militärregioner deltar samt enheter från Försvarsmaktens logistik, Försvarsmaktens tekniska skola och Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband. Från Finland deltar kustjägarförband och stödenheter.

Försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige omfattar både fred, kris och krig.

Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten