Sjöfartsverkets nya sjökort är en säkerhetsrisk!

Bilden visar det som verkar vara Sjöfartsverkets största skräck då deras nya sjökort tvingar ut fritidsbåtarna på onödigt djupt vatten.

Sjöfartsverkets nya sjökort, som de kallar sjökortslyftet, innebär en säkerhetsrisk för fritidsbåtar, anser Svenska Kryssarklubben med 40 000 medlemmar. Anledningen är att många tidigare farbara vatten markerade som 3–6 meter, i de nya sjökorten helt plötsligt markerats som 0–3 meter. I Sverige finns det drygt 800 000 fritidsbåtar.

Se också:
Sjöfartsverket kan införa grundavgift från 1 juli
Undvik fortkörningsböter med ny smart teknik!

Bland annat drabbar detta flera vikar som tidigare såg riskfria och härligt tillgängliga ut, men som nu verkar riskfyllda att besöka. Samtidigt har flera vikar där Svenska Kryssarklubben har lagt ut sina blå bojar för säker och miljövänlig förtöjning helt i onödan hamnat innanför Sjöfartsverkets ”riskabla” 0–3 meterskurva.

Onödiga risker

– Vi undrar varför Sjöfartsverket gör så här på de nya sjökorten. Tänker de bara på den tunga kommersiella handelssjöfarten och struntar i fritidsbåtar och lokal yrkestrafik för att spara pengar, säger Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben.

Norén fortsätter:

– Sjöfartsverket kallar de nya sjökorten för sjökortslyftet, snarare kan det bli ett sänke för fritidsbåtarna. För vem vill chansa och segla in på en 0–3 meterskurva, som tidigare var markerad 3–6 meter. De nya sjökorten kan få till följd att barnfamiljer och nya fritidsbåtsägare som inte sedan tidigare känner till sund och vikar nu ger sig ut på oskyddade fjärdar i stället, vilket i många fall kan vara farligare. Dessutom, att köra omvägar med motorbåtar spar inte precis på miljön.

Drabbar många

Sjöfartsverkets ändringar drabbar inte enbart fritidsbåtar, utan även lokal yrkestrafik, sjöräddningsbåtar, taxibåtar, polisbåtar och marinen med fler. Den trafiken kommer nu, precis som fritidsbåtar, att behöva sjökort som visar var det går att ta sig fram i trånga skärgårdsvatten.

Vatten som tidigare var markerade som farbara och hade ett djup på 3–6 meter, men som Sjöfartsverket alltså på de nya sjökorten markerat som 0–3 meter.