Ny rapport – plastbåtens livslängd överstiger 100 år

Plastbåtar över lag utgör en minimal fara för miljön då den långa livslängden sparar både råmaterial och energi. Detta enligt en färsk finsk rapport.

Skrotad-kölbåt
Lång livslängd och troget användande i kombination gör utvidgat producentansvar till att omfatta båtar föga motiverat menar Finlands såväl som Sveriges branschförbund.

När nya byggmaterial för båtar ersatte trä under 1960- och 1970-talet ökade båtarnas livslängd från några årtionden till över hundra år. Enligt Finnboats (finska Båtbranschens Centralförbund) uppskattning tas endast en bråkdel ur bruk.

– Båtarnas långa livslängd är positivt för miljön eftersom det sparar både råmaterial och energi. Vi har ännu inte sett någon gräns för glasfiberbåtarnas livslängd, eftersom materialet började bli vanligt först för cirka femtio år sedan”, säger Jarkko Pajusalo, vd för Båtbranschens Centralförbund Finnboat.

En ny rapport från finska Miljöministeriet, som grundar sig på en livscykelanalys, uppskattar att med en förmodad användningstid på 40 år skulle upp till 18 000 båtar tas ur bruk årligen.

– Om över 10 000 båtar togs ur bruk årligen i Finland skulle vi ha en enorm mängd avfall någonstans. Men sådant finns det inga tecken på. Istället är båtar som är 40 år gamla oftast bara i behov av motorbyte”, säger Pajusalo.

I Finland finns cirka 300 000 roddbåtar i glasfiber i bruk. Varje år säljs cirka 1 500 nya roddbåtar, vilket antyder att förnyelsetakten för småbåtar kan vara mellan 0,2 och 0,5 procent.

I början av 1970-talet sågs ett enormt uppsving för glasfiberbåtar, då små träbåtar ersattes av moderna glasfiberbåtar. Nu byts dessa äldre båtar ut mot nya. De flesta av de glasfiberbåtar som tillverkats under de senaste årtiondena är emellertid fortfarande användbara och används på sommarstugorna”, fortsätter Pajusalo.

I Finland är cirka 300 000 roddbåtar i glasfiber i bruk. Varje år säljs cirka 1500 nya roddbåtar, vilket antyder att förnyelsetakten för småbåtar kan vara mellan 0,2 och 0,5 procent. Päijän-roddbåtar har tillverkats sedan 1960-talet. Foto Mika Särkijärvi.

Endast ett mindre antal större glasfiberbåtar har tagits ur bruk. Yamarin, ett av Finlands mest populära motorbåtsmärken, har varit i produktion med olika modeller sedan 1972 med totalt över 100 000 enheter, och nästan alla är fortfarande i bruk.

– Enstaka exemplar har tagits ur bruk, främst båtar som har skadats i olyckor eller bränder och där det inte längre var lönsamt att reparera dem”, bekräftar Christopher Sjöblom, VD för tillverkaren av Yamarin-båtar, Oy Inha Bruk AB.

Glasfiber, även kallat glasfiberförstärkt plast, kan återanvändas i tillverkningen av cement när båtens livslängd har nått sitt slut. I processen mineraliseras glasfiber som används som förstärkning i kompositstrukturen till råmaterial för cement, och ersätter bland annat kalksten. Plastmaterialet, vanligtvis polyesterharts, brinner och producerar energi som behövs för tillverkning av cement, vilket minskar behovet av fossila bränslen.

Småbåtar byggs också i ABS-plast, som bränns vid slutet av båtens livslängd. Energiinnehållet i ABS-plast motsvarar brännolja. Aluminiumbåtar å sin sida är i praktiken helt återvinningsbara och användningen av återvunnet aluminium sparar betydande mängder energi jämfört med produktion av aluminium.

Enligt Jarkko Pajusalo är det dock motiverat ur ett säkerhetsperspektiv att ersätta vissa av de äldsta roddbåtarna med nyare modeller. Kraven på säkerhet, särskilt flytförmåga, har blivit strängare såväl i Finland som i Sverige. I Sverige fanns en frivillig typgodkänningsprocess, känd under namnet ”Blå skylten” som inte följdes av alla tillverkare.

– Särskilt roddbåtar, vilkas flytförmåga inte uppfyller dagens krav, bör ersättas med nya och säkrare modeller”, menar Pajusalo.

Som källa till mikroplaster i hav eller sjöar är gamla båtar inte stor, eftersom materialet inte bryts ned särskilt mycket i vattendragen. Det är dock viktigt att se till att båtar som tas ur bruk återvinns på ett korrekt sätt.

Finnboat anser inte att det är motiverat att utvidga producentansvaret till att omfatta båtar. Sweboat, den svenska motsvarigheten, är av samma åsikt.

Så fort Skippo får tag på en representant från Sweboat så kommer en kommentar från sagda organisation gällande producentansvar för båtar att publiceras här.