Snabb ökning av båtskrotar i Sverige

Sverige har på kort tid fått ett system för skrotning av båtar. Ett initiativ av Maria Rindstam och Josefin Arrhénborg som driver företaget Båtskroten.

Det hela bygger på en samverkan mellan olika företag inom transport, förbehandling och återvinning av fritidsbåtar. Meningen är att det ska gå att få sin båt skrotad på ett miljöanpassat sätt i hela Sverige och man har kommit en bra bit på väg.

Maria Rindstam och Josefin Arrhénborg driver företaget Båtskroten.

– I dag finns det 25 skrotstationer utspridda i Sverige och fler ska det bli, menar Maria Rindstam på företaget Båtskroten.

Företaget Båtskroten föddes 2007 när Maria hade en segelbåt som hade gjort sitt och behövde skrotas. Efter att ha undersökt möjligheterna att bli av med den på ett ansvarsfullt sätt insåg hon att det inte fanns något fungerande system för omhändertagande av uttjänta båtar i Sverige.

Redan samma år startade hon Båtskroten på Muskö i Stockholm Skärgård tillsammans med vännen Josefin Arrhénborg.

Att skrota en båt är inte gratis. Priset varierar efter omständigheterna men grovt räknat ligger det runt 2 800 kronor per ton båt.

Sedan tillkommer kostnader för transport av den uttjänta båten och i bästa fall kommer man undan med ungefär 1 500 kronor i timmen för hyra av en kranbil.

Om båten ligger olägligt till, till exempel på havsbotten, blir det förstås betydligt dyrare.

Att skrota en båt på ett miljöriktigt och ansvarsfullt sätt är en komplicerad process i många steg med transport, tömning av giftiga vätskor och sortering. För att nämna en del.

I USA är man än så länge mindre nogräknad och gör processen väldigt kort. Se videoklippet ovan.

Mer info på Båtskrotens hemsida.